@

Forfædrelandet med gruppens steder bla.a. Tudskjær og Kongensgaard i Nørre Nissum

x


x

Slægtstavle for x og x med deres forældre og deres børn.

Klik evt. på forældrene og se alle forfædrene og klik på børnene og se alle efterkommerne!

x

x

x

x


Den 29. Juli 1844 døde Marianne 81 år gammel i Sofielyst, og 7 år senere den 22 juli 1851 døde Niels Christian samme sted 87 år gammel.

../SLGTERNE/lund%26madsen_ek.html

xx   xx   xx

Kirken og Skolen i Sevel 1877.

FAMILIEGRUPPEN - GUDUM / HUMLUM


LIMFJORDSFOLK AF ALLE SLAGS

Niels Christian eller “Gamle Lund” blev født i Sevel 1764 

Han er her det eneste kendte barn efter Mads Christensen Lund *1724 og Else Catrine Nielsdatter Lægaard  *1726.

Da han var 25 år døde hans far og da han var 45 år døde hans mor.

Marianne blev født 13 marts 1763.

Hun var det 3. barn af en søskendeflok på 11 efter Christen Jensen Østergaard (Breinholt) *1733 og Bodil Marie Pedersdatter Breinholt *1740.

Da hun var 41 år døde hendes far, og da hun var 65 år døde hendes mor.

NIELS BLEV HEADHUNTET TIL MARIANNE... ELLER?

Der har vel ikke ligefrem været panik, men de havde begge passeret de 30 år, og den slags lovede ikke godt for en arvefølge! I særlig grad var det et problem for Marianne, men uanset hvem der fik øje på Niels, hende selv eller faren, så var Niels et godt parti... han var ikke rig, men han havde fremsyn, var dygtig og aller vigtigst havde han succes med at lede et endnu større landbrug end Kongensgaard.

Lille København i Nr. Nissum 1913

Illustrationerne er omkring 100 år yngre end tiden omkring brylluppet i 1795, men tillad et gæt på, at degnesønnen Niels fra Sevel bidrog med et lettere kulturelt sindelag præget af den unge folkeskole og den nye praktiske vindmølle, som modstykke til hvad byen Nørre Nissums største gårds ældste datter vel kunne præstere af en mere nydelsespræget tilgang til det liv som stod på dørtærsklerne i Nørre Nissum, hvor man snart kaldte “hovedgaden” for lille København med butikker og fortove!


Den 7. oktober 1795 giftede de sig med hinanden 31 og 32 år gamle.

Om de har haft en fælles interesse for gamle møller af hollandsk snit vides ikke.

NIELS OG MARIANNES FAMILIETRÆ

Som det fremgår fik parret 6 børn ialt, med den fra Mellem-Toftum og Vibholt kendte Christen Breinholt Lund som den første fødte.Egentlig var Marianne kun den næstældsteFamilien havde deres liv på det lille husmandssted eller nærmere i et lille landarbejderhus med tilbygning. Ved hjælp af det gamle matrikelkort skønnes det at Tudskjær har haft noget der ligner 2-3 tønderland, hvilket indikerer, at der kun har været til hjælp i husholdningen og at familien har haft brug for indtægter ved siden af. Den oprindelige bygning er nedrevet måske i 1970erne! Bygningen på det indsatte billede er et tilsvarende hus på egnen.

GUDUM/HUMLUM

...begyndende med tip2 oldeforældrene Christen Jensen Østergaard i Gudum Sogn og Bodil Marie Pedersdatter Breinholt fra Humlum Sogn, afsluttet med tip7 oldefædrene Christen i “Korsled”, Ferring Sogn og Jacob Thommisøn som vi ikke kender nærmere. Samt tip5 oldefædrene Peder Jensen i Humlum Sogn og David Christensen i Gudum Sogn.

KVIUM Bendts Boel

GØRDING Nørrekær 

LANDSKABET Bækmark Gørding

BÆKMARK Herregård

BÆKMARK Husmandssted