...Homo Heidelbergensis...Ovenstående billede er det ældst kendte hverdagsbillede forestillende nogen af mine forfædre. Andreas var bonde, murer og handelsmand som rigtig mange andre i slægten... og så stammede han fra kartoffeltyskerne. To af hans egne otte oldeforældre var som børn i 1759, hver for sig, kommet gående til Den Jyske Alhede fra egnen Odenwald omkring byen Heidelberg i det sydlige Tyskland. De mødtes senere og blev kærester og pionerer da de sammen med andre søskende, grundlagde bebyggelsen Trehuse nær Frederiks. Disse bedrifter har de aldrig selv skrevet et ord om... og dette vakte min trang til selv at gøre noget ved både det jeg har hørt om og det som jeg selv har oplevet !


Min oldefar Andreas Jakobsen med familie på Funder Nørhede 1911.

@