Først var der min hustru Grethe og jeg,

så kom mine to sønner Jacob og Ole,

og med dem deres hustruer Katja og Line...

afsluttet med børnebørnene

Margueritte og Thor samt

Mads, Eskil og Ellen


Min næreste familie har 11 medlemmer

Katja, Jacob, Thor, Margueritte, Eskil, Ole, Ellen, Mads, Line, Grethe og Jørgen

@mailto:jakobsen@larsjorgen.dk?subject=e-postemne