...?...


...?...


AbcLars Jørgen, bedstefar

Grethe, bedstemor

Jacob, søn

Sol, oldebarn

Eskil, barnebarn

Ellen, barnebarn

Mads, barnebarn

Katja, svigerdatter

Familien Jakobsen 2012

Thor, barnebarn

Margueritte, barnebarn

Ole, søn

Line, svigerdatter

@

@