@


Høvdingen Fornjotur var selv søn af en høvding “Kari Fornjotsson”, og sådan kunne man fortsætte med, at finde gode historier om hver enkelt slægtsled efter slægtled... men det kan I selv forsøge jer med på

Google og andre steder!


Som forsidebillederne øverst antyder, så ser vi her kun på fire slægtsled!
Så er det sket! Nu er familiens nok ældste forfar fundet!

Han levede omkring år 0, det vil sige i Jesus tid dengang der skønnes at have været ialt 300 millioner mennesker i hele verden!... og så er han en ud af de ca. 72.057.594.037.927.900 tip53 oldeforældre som alle mennesker har!

Det er mange, og antallet kunne også udtrykkes som ca. 72 milioner og 57,6 milliarder milliarder og 38 millioner mennesker... eller mere end 9 millioner gange så mange personer som verdens befolkning er lige nu i år 2020! Det er et svimlende og ubegribelige tal og  de fortæller os med al tydelighed, at alle verdens mennesker, i den sidste ende, uundgåeligt er i familie med hinanden mange gange...


Manden der omtales er en gammel konge af Danmark ved navn Gorret. Han levede for 1.800 år siden mellem år 164 og 220... dengang hvor Danmark endnu ikke var dannet som nation, hvorfor han ikke helt kan have været Konge af Danmark! Men han kan godt have været høvding for de Danere der dengang indvandrede til Danmark fra landområdet Skåne i nutidens Sverige, og som sådan opfattes han her.


Gorrets datter “Gonnor” blev gift bort til en høvding “Fornjotur”, som regerede et sted i landområdet Kvenland der udgjorde det nordligste af Skandinavien med store dele af nutidens Norge, Sverige og Finland plus noget af det nordvestlige Rusland. Der levede dengang for nær 2000 år siden flere forskellige folkeslag i Kvenland, og flere af dem markerer sig i dag med egne traditioner og flag. 


Høvdingen Fornjotur var selv søn af en høvding “Kari Fornjotsson”, og sådan kunne man fortsætte med, at finde gode historier om hver enkelt slægtsled efter slægtled... men det kan I selv forsøge jer med på

Google og andre steder!


Som forsidebillederne øverst antyder, så ser vi her kun på fire slægtsled!


Den næste vi ser på er Harald Blåtand. Fordi det var ham der, som den første høvding i Danmark, der anerkendte kristendommens indførsel i Danmark blev han princippet Danmarks konge, for med kristendommen som fælles religion i hele landet, som dengang også omfattede det sydlige Sverige med Halland, Blekinge og Skåne, så var Danmark for første gang samlet som det man kunne kalde en nation... et land med fælles leveregler.


Egentlig er det normalt Haralds mor og far “Gorm og Thyra” som vi betragter som Danmarks første kongepar, men det kan altså diskuteres! På billedet ser vi Haralds voksendåb gengivet som et relief fremstillet i guld.


Gorm og Thyra regerede midt under Vikingetiden, men de er ikke kendt som erobrere, så meget som de er kendt for at have samlet Danmark og Norge samt, at få bygget Danevirke som beskyttelse mod sydlige fjender.