@


SLÆGTENS ÆLDSTE

VÆRNER OM DET GAMLE SLÆGTSTRÆ ÅR NUL

Aktuelt.html
Aktuelt.html
Aktuelt.html
Aktuelt.html
Aktuelt.html
Aktuelt.html
Aktuelt.html
Aktuelt.html
Aktuelt.html
Aktuelt.html
Aktuelt.html
Aktuelt.html

Som nævnt har vi, efter 60 generationer, godt 1 trillion olde57 forældre..! Det er rundt regnet 100 millioner gange så mange som verdens nuværende befolkning, på knap 8 milliarder, er lige nu i år 2020.


Herunder vises ét af trilionens træer sådan som det er sammensat af mindre stykker fundet på nettet. Vi begynder lige efter år 0 med en dansk stammehøvding hvis kone, på en rejse til landet Kvenland ved den botniske bugt højt mod nord, fødte en lille høvdingeprinsesse ved navn Gonnor!


Hun voksede op og blev dronning i det sneklædte land.


NB: Hist og her vises nogle afmærkninger for slægtningene i stamtræet!

Disse felter fungerer som links til uddybende websider!

Der kan indsættes yderligere links og sider!


Alle er velkomne til at bidrage med forslag!

send gerne gode ideer til:


jakobsen@larsjorgen.dk


De slægtninge og stamfædre vi kender i dag dukker op længst nede på listen!

Aktuelt.html
Aktuelt.html

@

Aktuelt.html
Aktuelt.html
Aktuelt.html
ALMUEN
1800 - 2000Aktuelt.html
Aktuelt.html
DEGNENE
1600 - 1800Aktuelt.html
LAVADELEN
1200 - 1600Aktuelt.html
Aktuelt.html
Aktuelt.html
VIKINGERNE
0700 - 1200Aktuelt.html
MYTERNE
0000 - 0700Aktuelt.html

Det skandinaviske område var i årtusinder beboet af forskellige folkeslag og stammer som primært var kommet fra øst. De var oprindeligt kommet fra orienten via passager i de kaukasiske bjerge hvorfra de gradvist havde vandret videre mod nord. Andre var i mindre omfang stødt til fra det sydvestlige europæiske område og op gennem den jyske halvø.


Kongestamtavlen tager sin begyndelse i det andet århundrede i vor tidsregning efter, at de indvandrende jægere og samlere forlængst havde udviklet sig, først til bønder i et par tusinde år, hvor de parallelt også havde udviklet en omfattende søfart baseret på robåde.


De ældste “kendte” slægtninge var i flere generationer den tids iværksættere... stammehøvdinge og deres familier og de kan meget vel have været med til udviklingen af de sejlbåde som vi et halvt årtusinde kender som vikingeskibe.

Som nævnt har vi, efter 60 generationer, godt 1 trillion oldeforældre... det er rundt regnet 100 millioner gange så mange som verdens nuværende befolkning lige nu, år 2020!


Ja, og lige så mange stamtavler kunne der så laves på den konto, og man kan således mildt sige, at nedenstående stamtavle blot er en af mange, og så vil den oven i købet være befængt med masser af fejl... alene grundet den kendsgerning at man ganske vist altid ved hvem moren er! Men at man højst kan regn med at vide hvem faren er i 8 af 10 tilfælde! Plus det løse!


Kongestamtavlen skal derfor læses med forbehold og dog som et troværdigt bud på en slægtsforbindelse til “Tidernes Morgen”.


TAVLEN BEGYNDER I DANMARK OG RUNDER DET NORDLIGE FINDLAND, NORGE OG ENGLAND SAMT POLEN TYSKLAND OG FRANKRIG


NB: Afmærkede felter fungerer som links til relevante websider!

Fremover kan der ind sættes yderligere links og sider!

Alle er velkomne til at bidrage med forslag.

jakobsen@larsjorgen.dk