Skibe som høvding Gorrets langskib, uden sejl, dominerede i 1000 år frem til ca. år 300.

@

 MYTERNE

 

@


GONNOR OG FORNJOTUR


Gonnor og hendes høvdingemand Fornjótur, fik flere børn og børnebørn, og blev dermed, sammen med de fleste af den daværende befolkning, stamfædre til det meste af den nuværende skandinaviske befolkning og flere til. (Dette jævnfør den kendsgerning, at Danmark omkring år 0 nok max har haft en befolkning på 30.000, samt at man allerede efter 15 gene- rationer er nået op på at have 32.768 tip12 oldeforældre!(se også analysen på Kongetavlen)).


I første omgang satte parrets efterkommere sig på alle områder i Kvenland, og i løbet af tre til fire generationer huserede de også i Det Norske Land hvor de herskede gennem nye ca. tolv generationer, først i landområdet Romsdal i nordøst hvorfra de bevægede sig yderligt mod syd gennem Hedmark og Buskerud... ja, og herfra endda videre til både Sverige og Danmark, hvor den norske prinsesse Alfhild Gandolfsdotter blev givet til den danske sagnkonge “Sigurd Ring”, med hvem hun blev mor til Regner Lodbrog, der skal have regeret Danmark fra Lejre nær Roskilde.

INGREDIENSERNE


Vi har lige strejfet slægten i Kvenland. Med lidt held skulle det med disse stikord nu være muligt for enhver at kreere sin egen indre film, sådan som også Disney har gjort


Næste rasteplads ligner nu noget med Norge! Her springer vi dog direkte videre til Danmark og slægten i Jelling og Lejre!

-14.000 Mennesket og dyrene

-8.700 Dyremasker ved ritualer

-5.000 Begravelser sammen med dyr eller skeletter af dyr

3.200- Jættestuer (gravkamre) orienteret efter solen

-1.700 helleristninger med kultgenstande... økser og lur-instrumenter

samt masser af skibe uden sejl

-1.500 Solvogne og guddommelige heste

200 Odins lerkar

400 Guldbrakteaterne med mytologiske figurer

Tvillingerne Frey og Njord - guder for frugtbarhed og velstand

de havde en søster Freya “herskerinden”

Hun kunne være alle steder på en gang

folkevandringstiden 375 - 575

Jyder til England


Her ses hvordan Kvenland gemte sig i det kolde nord og i øvrigt udgjorde dele af både det nuværende Norge, Sverige og Finland. Kvenerne er et af flere folkeslag der levede i det nordlige Skandinavien sammen med også samere, nordmænd og svenskere.


HVOR KOM VI FRA?


De første mennesker kom til Skandinavien for omkring 16.000 år siden. Det var jægerfolk der fulgte efter de altdominerende dyr renerne som bevægede sig længere og længere mod nord i takt med at istiderne slap sit tag i landskabet og gav plads nyt liv, først med de mest spartanske planter og..! Ja, så var spillet igang, og i sidste ende dukkede også menneskene op.


Hvad de tænkte og forestillede sig vides ikke, men med det kendskab der er til senere og nutidige jægerfolk, så kan der ikke være tvivl om at de også havde deres egne regler for samarbejde og samvær i forhold til såvel det praktiske- som det sociale- og det spirituelle liv i egen kultur.


Overordnet har man formodentligt levet i storfamilier eller grupper hvor man nok har været bevidste om de personlige tilhørsforhold mellem biologiske forældre og børn, men hvor man i hverdagsrelationerne mindst lige så meget eller mere har forholdt sig direkte til kollektivet!


Man har knyttet sig til hinanden, til dyr og til udvalgte ting og steder... selvvalgte eller måske valgt af forfædrene, hvorefter der er opstået helligdomme og en fælles historie der på én gang, og på alle planer, har kunnet virke oplysende, beroligende og vejledende.


Myter, vaner og regler er opstået, gentaget og fornyet i et væk til de næppe ville kunne genkendes bare efter nogle få generationer, og slet ikke efter måske 500 generationer, som jægertiden godt kan have varet. Menneskene har levet livet og vi ved ikke meget mere om det, end hvad fundet af tildannede totemdyr lavet af af rav eller rentakker etc. og af stensætninger og andet uforgængeligt som nu har kunnet antyde for os.


Der er således fundet masker og anden hovedbeklædning af dyrekranier fra tider 10tusinde år tilbage, og senere fulgt op af gravsteder med både dyr, mennesker og brugsgenstande indtil... man, som det kan konstateres, for omkring 5tusinde år siden blandt andet også begyndte at bygge fælles gravsteder i form af jættestuer orienteret efter verdenshjørnerne og solen.


Ja, havde tingene ikke været så forgængelige ville man helt sikkert kunne have fundet mange andre spor.

Ved hjælp af helleristniger er der dog fundet tegn på, at man også for mellem 3- og 4tusinde år siden har anvendt diverse kultgenstande som økser og stokke ved stammedanse, hvor også lurer synes anvendt... iøvrigt garneret med tegninger af lange både uden sejl.


Formentlig har man gennnem alle tiderne frem til denne mere sufistikerede kultiske udvikling, og qua den menneskelige natur, danset alle tidernes skiftende “tromme- og regndanse” uanfægtet.... men først nu skønnes det, at der har dannet sig de første tilløb til religioner af mere teologisk karakter, hvor der således også er stødt nye sol-tilbedelser til, med forestillinger om solvogne trukket hen over himmelrummet af guddommelige heste, måske endda som forløbere for asernes og Thors noget mere profane, omend også flyvende, udgave  af en himmelvogn forspændt to store gedebukke!

Inden Odin og Thor skulle man dog lige gennem måske den nordiske histories ældste egentlige myte...! Den om tvillingeguderne for frugtbarhed og velstand Frey og Njord der herskede sammen med deres gudesøster

Freya “den store leder” som kunne se alt på én gang!


Det var, efter alt at dømme, på denne treenigheds tid, at vi oppe i Kvenland ved den Botniske Bugt finder sporet til vor ældst kendte slægtning... danerhøvdingen Gorret, der under en længere sørejse i sit langskib tog ophold der på stedet, hvor han befandt sig så vel, at han også tog sig tid til at få en datter! Datteren kom til at hedde Gonnor og hun giftede sig med en høvdingene... Fornjótur “Den Gamle Kæmpe” i Kvenland.

 


De var lavet af et særligt stof kongerne i Kvenland. Snaer Jokulson, der er gengivet på billedet til venstre herover, var et af dem, og han var søn af mine børnebørns tip50 oldefar Frosti Jokull Karasson som igen var barnebarn af tip52 oldemor Gonnor Grretsdottir!


Kvenland var oprindeligt en samling af flere mindre høvdingesamfund. I nyere tid har de forskellige valgt at have eget flag. De består generelt som de skandinaviske flag af en grundfarve med et kors i et eller to farver. Fælles for dem er det, at de alle har en lille “roset” som vist her midt i korset.

BAGGRUND FOR SAMFUNDENE I KVENLAND

 

Som for Skandinavien generelt, har der også levet mennesker i Kvenland i mindst 15tusinde. Oprindeligt har de hovedsageligt vandret fra sted til sted når de har besøgt hinanden for at handle og høre nyt fra verden. Omkring år nul, på Jesus tid, havde tingene imidlertid udviklet sig, og man kunne nu rejse rundt i store robåde med måske 32 mand ved årerne... sådan som den båd den danske Gorret var ankommet med (Se forsidebilledet).


På den tid  var der opgangstider over det meste af Europa og i Kvenland havde man på det nærmeste opnået status som et datidigt “Silicon Valley” først med keramiske produkter og med skåle, smykker og våben af bronze!

Man kan forestille sig, at man nu var i fuld gang med at omstille til anvendelse af jern, og at Gorret havde noget med det at gøre.


Globalisering er jo ikke et nyt fænomen!

 

Gunnor

Gorretsdottir

Jokull Frostasson

Kari

Fornjotsson

Frozen

Disney Figur

Heytir

Gorrsso


Lige en lille repetition af de 5 ældste generationer!