...Odenwald...


Dürr familien kom antageligt fra, dette bløde landskab, omkring Erbach Odenwald Hessen. Johan Peter ansås først som en loyal men ikke særlig dygtig bonde, men han ender dog med at få prædikatet "en meget flittig bonde". Efter få år overlader han kolonigården til sønnerne Jacob og Siegmund som snart efter forlader den for at oprette to nye gårde i Resenfelde. Her bliver de dog også kun kort og Sigmund overtager en af gårdene i Trehuse hos sin kones brødre


Kriegbaum familien kom sandsynligvis fra Schönberg i Gronau og kan føres 10 generationer tilbage til en Hans Kriegbaum født 1380 i Lautertal, Odenwald og død samme sted i 1430. Apolonias forældre havde fået 12 børn hvoraf 6 var døde ved fødslen og kun to, Apolonia med 4 børn børn og Johan Georg med 2 børn kom til Danmark.

Omkring 1450 ernærede en Kriegbaum sig antageligt som svinehyrde.

Alten Egelsbach.

Hessen Odenwald

Spessart Main Odenwald.

Svinehyrden Kriegbaum! 1497

@