Velankommen til ejerlavet Dalsgaard vil vi passere stedet hvor Dalsgaard By lå engang for 330 år siden.
Nu er der kun en mark men engang var der to store gårde plus et par småhuse. I dem boede hele Dalsgaards befolkning tilbage, dengang største delen af lokalområdet var mose og hede.

Henry vidste ikke noget om denne "by", men huskede at han som dreng havde fundet vilde æbler på stedet… på vejen til skolen i Almtoft.


På luftfotoet af det nuværende Dalsgaard ejerlav er området markeret med røde prikker.

Vejnettet fra 1950erne vises fremhævet med gult.

De nye bebyggelser i Almtoft er kommet til i 1970/80erne.

Der bor Annette, et af Sine og Sørens 12 børnebørn.

Den med blå prikker indrammede "Dalsgaard By" er indsat.

“Byen” forsvandt i 1800tallet.

Navnene på familierne i de otte husstande på Dalsgaard Mark fra 1950erne er indsat.Nye udfordringer


Trods- eller nok nærmere på grund af det ellers så gode nye hus i Almtoft, så gjorde den unge familie så store fremskridt der, at både økonomien og ambitionerne voksede… og derfor slog de også hurtigt til, da det i 1920 viste sig muligt at købe et lille husmandssted kun et par km. borte, omme på Dalsgaard Mark… i et naboskab "Dalsg'o" der var opstået som en fraktion i ejerlavet Dalsgaard, midt mellem de to store gårde Ny Dalsgaard mod nord og Gammel Dalsgaard mod syd.


Ejerlavet Dalsgaard er det østligste og mindste af de fire ejerlav i Hørup Sogn. I tidernes morgen længe før udskiftningen i 1791 bestod området kun af en enkelt bebyggelse bestående af to store gårde og et par huse, i sin tid kaldet Dalsgaard By. Som sådan, og muligvis med rødder helt tilbage til jernalderen eller mere, kan Dalsgaard spores tilbage til 1400tallet hvor det tilhørte herregården Damsgaard på Mors. Senere i 1512 er stedet omtalt igen, men nu som tilhørende godset Aunsbjerg hvorefter det i 1572 og frem til udskiftningen har hørt under godset Palstrup ved Højbjerg… ligesom i øvrigt resten af Hørup sogn med flere.


Efter udskiftningen fulgte en række omfattende ændringer af ejerskaber og jordfordeling i ejerlavet, og under et længere forløb endte dette med en gradvis dannelse af naboskabet Dalsgaard Mark og dermed også den platform der skulle blive familien Jakobsens i 38 år.

Naboskabet sådan som jeg opfattede det som lille dreng

@


OG HER EN  HELT ANDEN HISTORIE


De tre røde prikker viser hvor der ved grænsen mellem Kjellerup By og Dalsgaard Skov stod en gammel granitsten med navnet Dalsgaard indhugget. Måske stod stenen der også dengang der kun var en gård i hele området... også afmærket med en rød prik, ligesom husmandsstedet!

Læs også om Dalsgaard By i afsnittet om udskiftningen.