Første generationsindvandrerne i Jakobsen-slægten var parrene Johan Georg Breuner og Anna Rosina Løffler

samt Johan Peter Dürr og Apolonia Scmuck Kriegbaum.


Anna Rosina fik 11 børn hvortil kunne lægges 3 børn af Johan Georgs første ægteskab tilbage i Tyskland og 4 børn med hans sidste kone i Danmark. Det gav i alt 18 børn og det er da betragteligt, men dog ikke nogen rekord på den tid.

Parret medbragte dog “kun” 7 børn ved indvandringen, og heraf var de to ældste voksne sønner fra mandens 1. ægteskab.  Johan Georg betegnedes iøvrigt som en god bonde og han kunne lide det sociale liv på Havredal Kro. Som ældre fik han hjemve og rejste tilbage til Tyskland.


Interessant i forhold til disse første generationsindvandrere er at man i dag kan formode at enhver i dagens Danmark med de pågældende efternavne alle må være i familie/slægt med hinanden.


Herunder vises familiediagram for Johan Georg og hans tre ægtefæller samt deres forældre og 18 børn.


Derefter følger lidt stof om Johan Georg og hans baggrund.


FAMILIEDIAGRAM

Kollage med migrationen af Kartoffeltyskere på vej til Danmark

@

JacobAnna    GeorgAnna    PeterApolonia    GallusBarbera   NicolausAnna   Kriegbaum

Johan Georg Breuner

Johan Georg Breuner blev født i 1716 i Schwanheim, Odenwald, Tyskland hvor han også voksede op, før han som ung kom til Heidelberg og siden dannede familie og levede som fæstebonde og kulsvier i den lille landsby Kohlhoff i bjergene lige syd for hovedbyen Heidelberg... også i Odenwald området. Først med kone nummer et Anna Christina Mackin og siden med kone nummer to

Anna Rosina Löfler, min stammoder.


Johan Georgs forældre Johan Gallus Breuner og Maria Barbara Sonlausser var antageligt et landarbejderpar eller i bedste fald et fæstebondepar fra landsbyen Schwanheim, der som i hundredvis af andre små tyske landsbysamfund lå i en stor lysning i de vidtstrakte tyske skove og fungerede som små selvforsynende enheder hvor de fleste levede fra fødsel til død. Meget tyder således også på at i det mindste farforældrene levede her.


Op til 1759, var der på alle måder smalhals i Odenwald-området, så derfor pakkede Johan Georg og det meste af familien sine ejendele og læssede dem på en studekærre og drog mod Danmark for at blive hedeopdyrkere. Lokket som de var af smægtende løfter fra den danske konge Frederik VII om, om ikke guld og grønne skove så dog, om højt græs og skatte- og religionsfrihed.