Et udpluk af de direkte efterkommere ved familietræffet 2009

Slægtstræf 2019

Det var vist lige efter storebror Janus 80års fødselsdag i Langhøjhallen, at Chris fik tanken, at gentage succesen om også at bruge hallen i Asp til en markering af deres salig mor Kathrines 100årsdag og så invitere alle berørte fætterkusiner... ja, og nu var det, at det lynhurtigt mere blev til et hyldestarrangement til fordel for deres alle sammens fælles bedstefor-ældre, Marie Jensine Madsen og Janus Lund,
der jo også giftede sig for netop 100 år siden... den 18. marts 1919.

En stor del af efterkommerne engagerede sig aktivt i forberedelserne som blandt andet bestod i at få lavet en efterkommertavle der kan ses her...


Efterkommertavle

...og selve træffet blev afholdt den 22. juni 2019

Først blev vi budt velkommen med en dejlig frokost i Langhøjhallen hvor der samtidig og ind imellem blev holdt et lille foredrag om alle kendte forfædre... en historie der nu er strikket om til nærværende webfortælling. Dette skete i forhold til en forfædretavle der kan ses her...

Forfædretavle

Herefter kørte vi en dejlig tur i det gode vejr til Ferring for at besøge Maries far Mads Ørum Madsen Jensens grav og se det tidligere hjem der nu er et sommerhus... og så nød vi lige den medbragte kaffe og udsigten ved Bovbjerg før turen gik tilbage til en forrygende middag i Asp.


...alle der kunne krybe eller gå var kommet fra nær og fjern og

de sender hermed en hilsen til de der var forhindret...

SLÆGTSTRÆF TEMA 2

En hyggelig fødselsdag for Janus med mad og drikke samt leg i salen blev inspirationen til slægtstræffet i Juni 2019