Et udpluk af de direkte efterkommere ved familietræffet 2009

Bovbjerg

Der hersker nemt forvirring mellem navnene Ferring og Bovbjerg for engang var Bovbjerg jo identisk med Bovbjerg Badehotel... nabo til
Ferring Kirke. De to institutioner kæmpede om samme bevågenhed og skiftedes vel til at vinde. Badehotellet og kunstnerne der flokkedes der var nok det sjoveste, men paradoksalt nok var kirken eller dets gæster langt det bedste motiv for de gode malere, med Jens Søndergård i spidsen.


...alle der kunne krybe eller gå var kommet fra nær og fjern og

de sender hermed en hilsen til de der var forhindret...

BOVBJERG

Grundet lokal uforstand eksisterer Badehotellet ikke mere og tilbage, ud over kirken, findes nu mest den natur der altid har rådet på stedet, dog tilsat høfder bygget omkring århundredskiftet 18-1900, og sammen med høfderne også det karakteristiske Bovbjerg fyr, vist på forsiden her.

Ved hjælp af Jens Søndergaards malerier ser  vi her lidt af hvordan religionen prægede landskabet omkring kirken i Ferring... her gik den gode Mads Ørum måske rundt... intetanende om, at han blev foreviget på et eller flere af de skønne malerier!

De sejeste fra slægtstræffet besteg uopfordret Bovbjerg som jo reelt er den knold af oppresset moræneler der danner det højeste punkt i det iltre landskab, og den platform hvor også fyret er bygget .


Nede ved stranden erobrede andre af selskabet et af de forvaskede høfder, og også her med “livet” som indsats.

Detsvære kom vi til fyret lige efter lukketid, men fyret er altså en dejlig og oplevelsesrig bygning, og alle anbefales derfor at besøge den.

Billedet til venstre er malet af den kendte Bovbjerg-maler Niels Bjerre en fætter til den legendariske kromand på badehotellet Chresten Bjerre.


Til højre vises et billede af Katrines børn og svigerbørn på besøg i 2017 hvor de fik en hyggelig frokost i fyrets gård. Det kan også anbefales.