BILAG

Her på siden ses der links til udvalgte bilag og dokumentation,

men vent bare med dem til du ved hvad du leder efter!

LIDT OM LUND

SLÆGTEN BREINHOLT

INDHOLDSFORTEGNELSE HER

LANDKORT

ANETAVLERAPPORT

TIMEGLASDIAGRAM

MAN ER VEL HARDBO

GALLERI

JANUS OG MARIES FAMILIETRÆ

Indholdsfortegnelse

Mest effektive vej til at finde bestemte oplysninger går antageligt gennem den fyldestgørende indholdsfortegnelse.


Lidt om Lund

Hovedkilden i forhold til oplysningerne om Janus og Maries forfædre har været en rapport, udarbejdet engang i begyndelsen af 1980erne, af Janus bror... Christen Lunds datter, Sonja Lund i Vejrum

Janus og Maries Familietræ

Sonja Lunds oplysninger og oplysninger fra samtaler med andre familiemedlemmer danner grundlag for en slægts-database fremstillet i slægtsprogrammet “MacFamilyTree 7”.


Hvis man selv har dette program eller et tilsvarende program kan man, nederst på forsiden af det viste familietræ med et klik på det viste zip-ikon downloade en såkaldt GEDCOM-fil.


Fordelen ved et slægtsprogram med egen udgave af et eller flere familietræer er, at man selv kan arbejde videre og ind-sætte og slette personer eller tekst og billeder etc. hvorefter det er muligt selv at generere alle mulige konstellationer af rapporter og skemaer med skræddersyede oplysninger.


Eksempelvist den her viste ramme med Janus og Marie etc.

Slægten Breinholt

Gården Breinholt i Humlum var gammelt krongods til 1579. Den blev ryttergård og siden forladt og overtaget af en Peder Jensen der med sin hustru Maren Lauridsdatter Traberg fik fire børn. Datteren Bodil Marie Breinholt og hendes husbond Jens Christensen Østergaard, der også tog efternavnet Breinholt er grundlaget for vedlagte slægtsrapport fra 1907.

Man er vel en Hardbo

Som tillæg til kilderne anmeldes her på webstedet bogen "Man er vel Hardbo" om familierne Jensen og Møller. Ja, og mange gamle slægter i Hardsyssel slægter hinanden på... og Møller og Lundslægterne er nogen af dem. Tilmed får man et brag af gode historier med i købet.

ANMELDELSER

Galleri

Som “Speciel Effekt” er der, ved hjælp af udvalgte men usorterede portrætter og andre kendetegn som huse og landskaber sammensat i en kollage, oprettet en alternativ adgang til siderne via links fra bunken af billeder!


DOWNLOADbilag_lm_files/Lidt%20om%20Lund_2.pdf

DOWNLOADbilag_lm_files/Sl%C3%A6gten%20Breinholt%202011%20l%C3%A6s%20%26%20kopier%20tekst_2.pdf

DOWNLOADbilag_lm_files/Anetavlerapport%20Kathrine,%20Ejvind,%20Niels,%20Harald%20og%20Mads%20Lund_2.pdf

WWW.DKhttp://WWW.DKhttps://www.macfamilytree.com/Lars%20J%C3%B8rgen%20Jakobsen/Janus%20og%20Maries%20familietr%C3%A6/languages/da/index.htmlshapeimage_21_link_0

Anetavlerapporten

...er et slægtsdokument genereret af slægtsprogrammet MacFamilyTree hvor Janus og Maries børn... Kathrine, Ejvind, Niels, Harald og Mads... alle er sat som såkaldt Probande, hvilket vil sige som generation nummer 1 og slægtning nummer 1 (G1-1), hvorefter Janus ifølge samme system er generation nummer 2 og slægtning nummer 2 (G2-2) hvor Marie vil være nummer 3 (G2-3).

Dette nummersystem fortsættes videre sådan at alle

fædre får et nummer der er det dobbelte af nummeret på den givne forslægtning, medens alles mødre vil få det samme nummer plus 1!’

Janus far og mor vil således få nummer 4 og 5, medens Maries far og mor vil få nummer 6 og 7 o.s.v... o.s.v.


Se og download evt. denne: Anetavlerapport


Brugen af anetavlerapporten!

Anetavlerapporten bruges her på webstedet til en præsentation i et forkortet sammendrag, at citere de aller mest centrale dele af de skiftende slægtninges fakta, hver gang der nærmer sig et skifte fra den ene generation til den anden. Rapporten indeholder alle kendte fakta vedrørende de fundne slægtled i lige line helt tilbage til de aller ældste!


For Janus er det Christen og dennes ukendte hustru i "Korsled" i Ferring hvor han døde i 1654, og for Marie er det Staphan Christensen og hustru Maren Jensdatter der begge antages at være født i Hillerslev på Mors hvor de nok også begge er døde i begyndelsen af 1600tallet.