FORFÆDRENE TEMA 2

De var bønder, fiskere og handelsfolk


Slægterne Lund og Madsen har mest været jævne arbejdsomme folk,

men de har også oplevet både høj som lav status.

ARILDS TID


Det er ikke sket siden Arilds tid! Det sagde man før hen når ingen kunne huske noget. Det er oldnordisk og betyder noget lignende som “i meget gamle dage”, underforstået “engang før mands minde”... eller som en gammel indianerkone engang forklarede mig om nogle ældgamle jordhuse... at de var fra før før!


Dette passer meget godt til granskningen omkring de ældre slægter... det meste man finder er fra før mands minde, gemt i gamle arkiver og private gemmer, og der kommer man til al det der er fra før før... og det kan man så kun tænke sig til. Nogle rødder når blot til 1800tallet, og andre næsten til 1500tallet, men så må man ellers bare ty til den almindelige Danmarks- og Verdenshistorie hvis man vil dykke dybere... sådan bare lidt!


Det man umiddelbart kan se, er at slægterne Lund og Madsen først og fremmest er rundet af bønder, fiskere og handelsfolk. De har færdedes både i hytte og på slot, men alle er de Haruder med tæt tilknytning til den vestjyske landsdel Hardsyssel... og for alle der kender den verden kan det ikke overraskende, at man her møder mængder af foretagsomhed, kampånd, ydmyghed og stolthed.
Ud over at søge oplysninger om de tidligere slægtninges liv og arbejde, er der desuden sat fokus på de bygninger som de brugte.


De historiske bygninger ses som rigtig gode vidnesbyrd for det liv der er levet både inden for- og uden for murene.


Dertil kommer at der også findes en righoldig bygningslitteratur med masser af billed- og kortmateriale, som både kan supplere og erstatte den faktuelle viden.

hvorfra man også kan forsøge at hive en fortælling frem.

Klik på Forfædrene og kom videre til fortsættelsen...!