Janus&Marie   Kvium   Gørding   Bækmark   Janus   Marie   Niels&Ane   Mads&Trine

STAMPARRET / JANUS&MARIE +


Han havde rod i Struer, Ølby og Kvium i Hjerm Østre Sogn.

Hun havde rod i Ramme, Ferring og StrandhuseHjemlandet var det nordlige Hardsyssel


Det vil sige, at stamparret alias Janus og Marie var særdeles stærkt forankret i dette område, sådan som det også har vist sig at have været hjemland for hele den kendte slægt på begge sider... så det er meget passende at de så også er kaldt Stamparret og er hovedpersoner i denne indledende familiegruppe her.


I nedenstående familietræ er de, til orientering, dog omgivet af deres nærmeste i familiegrupperne før og efter dem selv


Forældrene   DemSelv   Børnene +

G3

Forældrene

G2

Stamparret

G1

Børnene +


Stamparret Janus og Marie er her på stedet den første generation af forfædre og deres forældre Niels Christian  og Ane Marie samt Mads Ørum og Trine Skaaning kommer lige efter, og sådan fortsætter det...


Her ved begyndelsen er alle generationer fuldtallige i forhold til det mulige, og så er der jo rigeligt at se på når man slægtsgransker. Alle er oven i købet kendte... både ved navne, nærmeste familiemedlemmer og for de fleste også ved fotoportrætter, samt hvad de har levet af og lidt til. Snart vil det imidlertid vise sig, at rigtig mange forfædre er glemt... ingen af deres efterkommere husker- eller kender dem og ligeledes viser det sig, at de fleste også er glemt i alle mulige offentlige arkiver såvel på hjemegnen Hardsyssel, som hvor som helst!


Altså, hvis der ikke bliver gjort noget så vil vi alle, både forfædrene og nulevende formentlig være glemt allerede i løbet af et par nye generationer! Og hvad så! kunne man jo godt spørge...? Tjae, jeg synes at der altid er behov for at kigge i historien som vejviser på livets landevej!


Således har motivet for at granske forfædrene, som her, da også sin rod i ønsket om at opnå en forståelse af vores egen historiske baggrund! Det er jo sådan, at de fleste lærer om Verdens- og Danmarkshistorien i skolen medens de selv må finde ud af at søge viden om deres egen familiære og genetiske forhistorie!

eeeeef../LUND%26MADSEN1/3EFTERKOMMERNE.html
eeeeefjanus-G2-2+4%265.html
eeeeefmarie-G2-3+6%267.html

+

4FORFDRENE.html

Hjemlandet med parrets steder samt Marie og Janus gift i 1919, bosat i Kvium, Hjerm Sogn

KVIUM Bendts Boel

GØRDING Nørrekær 

JANUS LUND

MARIE JENSINE MADSEN

BÆKMARK Husmandssted

Sammen begyndte parret i Kvium og de fortsatte i Gørding

for i sidste ende, at slutte i Bækmark

 

Familiegrupperne bliver identificeret


Altså, vi har et hold forældre... her stamforældrene Janus&Marie! Det er deres historie der står først for, og den fortælling begynder på næste side... og så kommer vi automatisk til deres forældres generation og så videre. Men inden da kunne det måske være rart at vide lidt nærmere om hvordan vi bedst kan håndtere denne rejse!


Vi må have en plan! En plan der sikrer, at vi kommer helt ud krogene og får alle med... det vil sige “Først det ene spor og så det andet spor og så fremdeles”, og allerede efter de første fortællinger om Janus og Marie deler sporene sig i fire retninger.


Først kan vi som eksempel vælge at se på hvad der er at fortælle eller at finde om Janus far Niels Christian. Han var født i Nørre Nissum Sogn og der havde hans nærmeste forfædre også levet, tilbage til dengang hvor det eneste kendte forfædrepar på den sti, Niels Christians oldeforældre på morens og morfarens side, viste sig at have deres rødder i fire “nye” retninger ud omkring i Ryde, Holstebro, Gudum og Humlum sogne.


Ja men så er der jo igen fire spor at følge. Omend der ideelt på dette trin jo ville have været tre oldeforældre mere til Niels Christian, og dermed yderligere tolv andre stier at følge i det ukendte... men her er rødderne visnet! Det vil sige, at kilderne er løbet tør for oplysninger om flere forfædre i de retninger... og sådan fortsætter det iøvrigt således, at sporene ud af de fire fundne spor hver især sander til efter henholdsvis bare nogle få generationer, og med en Christen i “Korsled” i Ferring som en af de ældst kendte slægtninge i den tiende generation før Stamparret.


På samme måde kunne turen lægges ud ad Janus mors spor. Hun var født i Vejrum, men derfra kommer vi ikke så langt videre udover et par spor til nabo-sognene, herunder Nørre Lem, nabo til Nørre Nissum... og derefter er alle spor allerede sandet til på de ruter. Tilsvarende som det er tilfældet for Maries far, Mads Ørums slægtskaber i fødesognet Ferring hvor hans fars kendte slægt har levet i fem generationer tilbage. Dog er der opstået en variation her, efter som Mads Ørums mor var fundet til Ferring hele vejen fra hendes fødeegn i Kjeldstrup i Hillerslev Sogn nord for Thisted i Thy. Der var hun rundet af en stor lokalt forgrenet slægt som også får en selvstændig fortælling her.


Endelig er der Maries mor Trine Skaanings familiegruppe tilbage. Hun var født i Ramme og vokset op hos moren og en stedfar efter at moren også var vokset op hos sin mor og en stedfar i Møborg, foruden med rødder til særprægede efternavne i både Dybe og Lemvig, og dermed også en spændende fortælling, hvor man dog må gætte sig til det meste!

FORTÆLLINGERNES SKABELON

Den samme skabelon er fulgt i samtlige afsnit om familiegrupperne.


Afsnittets titelside! (STAMPARRET etc.)


Hvert afsnit indledes med en forside indeholdende billedlinks svarende til tekstlinkrækkerne nederst på første og sidste side.

Det er generelt valgt at supplere tekstlinkene med billedlinks da sådanne er fordelagtige (hurtigere) for besøgende der er fortrolig med webstedet.


På anden side følger det samme kort for “Hjemlandet” som vist på forrige side “Forfædrene”, men for et bedre overbliks skyld, nu kun med markering af de aktuelle slægtninges bosteder etc.


Som tredje standard vises og omtales endelig et slægtstræ for den aktuelle familie med forældre og børn.


Afsnittets fortælleside nr. 1! (JANUS&MARIE etc.)

Her fortælles om det aktuelle par... om deres møde og liv sammen med fokus på bosteder og fælles børn. Inklusive et familietræ med minimum tre generationer af bedsteforældre, det aktuelle par og deres børn.


Eventuelle selvstændige emnesider! (Et eller flere bosteder etc.)

I nogle tilfælde er der valgt at gøre noget særligt ud af de steder, generelt landbrugsejendomme, hvor familien har boet. Eller det kan være andre forhold med relevans for den igangværende fortælling.


Afsnittets afsluttende sider! (JANUS og hans forældre etc.)

Alle fortællinger afsluttes med en individuel præsentation suppleret med et referat fra den gældende anetavlerapport vedrørende afsnittets hovedpersoner og deres forældre.

Hermed opnås det systematisk at skabe direkte forbindelse til de følgende familier og afsnit, hvor slægtssporene i princippet hver gang deler sig i to.


De geografiske navne!


Stamparret fra Kvium, Gørding og Bækmark, og

hans slægt fra Nørre Nissum, Vejrum, Ryde/Holstebro og Gudum/Humlum

samt hendes slægt fra Ferring, Kjeldstrup og Ramme


Otte grupper og dertil oprettede afsnit er det blevet til under temaet “Forfædrene” og alle grupper, på nær Stamparret, er navngivet med henvisning til det mest markante geografiske udgangspunkt.


Stednavnene er valgt fordi steder gør meget ved os som mennesker... steder giver os minder og de giver os identitet, og selv om de fleste lever flere steder i livet, så er der mange gange et sted der dominerer. Om der så er ramt rigtig her, ved kun de døde! Selv har jeg boet alverdens steder, men spørger nogen hvor jeg er fra... vil jeg uden tvivl svare Struer! Også trods dette, at jeg kun har boet i byen i syv år, hvilket vil sige det meste af min tid i folkeskolen, perioden i livet hvor man i særlig grad dannes som det menneske der går resten af vejen... også om det foregår nok så meget i zik zak, rundt og frem og tilbage!


Dog er der næppe andre end jeg selv der vil se mig som Struer-bo, for her er det nok mere min svigermorfar Janus der automatisk ville blive tænkt på som en Struer-bo! Født som han er i Struer i 1893... 60 år før min ankomst til byen! Og ham kalder jeg så en Hjerm-bo fra Kvium!

Tag derfor de geografiske betegnelser med afslappet ro. Vi er alle den vi nu engang er uanset hvad andre finder på og husk, at verdenshistorien altid starter på ny, når et nyt menneske bliver født... sådan er det bare!


Resultatet er blevet otte grupper forfædre inklusive Janus og Marie i Hjerm som det alt afgørende “Stampar” hvorfra trådene til alle de øvrige kan trækkes.

Ja, og så syv familiegrupper med rundt regnet en håndfuld generationer i hver, og alle opkaldt efter de ældste medlemmers fødesogn.


Stamparret  

NrNissum   Vejrum   Ryde /Holstebro   Gudum/Humlum  

Ferring   Kjeldstrup   og   Ramme


Set i sin helhed, kun med et par undtagelser af erobringer i fra nabosognene, er alle Lundernes forfædre født i Hardsyssels nordligste del langs Limfjorden, hvor de også har levet deres liv som ægte Harudere... den gamle stamme der også førte sig frem i verden sammen med de beslægtede Teutoner og Cimbrer.


Fortællingerne starter med historien om Stamparret selv, for derefter at følge op med de syv andre familiegrupper der alle fortsat opkaldes efter deres mest dominerende geografiske tilhørssted.Hvis der var fulgt den samme logik med en geografisk betegnelse for afsnittet om Stamparret, som er fulgt ved de andre familiegrupper, så kunne afsnittet lige så vel have været kaldt Kvium, Gørding eller Bækmark... men det blev altså “Stamparret