GRUPPEOPDELING

Drømmen var at lave en enkel og strømlinet præsentation?

Den udfordring er stadig på det eksperimentelle niveau!


Grupper med sammenhængskraft søges!


Det der virkelig har givet anledning til hovedbrud ved at fortælle slægtshistorien her er at det, som jeg forstår det, skal gøres baglæns... først med en hovedperson og så dennes forældre og deres forældre og så videre med en potentiel fordobling af personer for hver gang man dykker en generation ned.


Meget hurtigt er der ligesom ikke nogen forbindelse på tværs af fortællingen... allerede når man når til oldeforældrene har disse knap kendt hinanden! Alt dog afhængig af samfundstype! I et fiskersamfund som i Ferring har alle kendt til alle i mange mange generationer medens man i et bysamfund som Lemvig konstant har været udsat for strejfere der har været ukendte selv for deres samtid, men som alligevel har formået at bidrage til befolkningsdiversiteten!

For ikke at tale om nutidens dynamiske udvikling hvor uoverskuelige blandinger af gener fra hele verden, ofte sker bare hen over et par generationer.


En af de store vanskeligheder har været at finde ud af en måde at flette oplysninger fra en anetavlerapport og andet... som diverse slægtstræer, avisudklip og andet arvegods etc. ...sammen til en nogenlunde tilgængelig og forståelig fortælling!  En roman lå ikke lige for! Så skulle der ihvertfald mere fantasi til end den foreliggende... men hvad med en tematiseret novellesamling?

Det forekom rimeligt!


Med formålet at skabe en struktur der på den ene side kunne vise en vis sammenhæng i helheden, og samtidig give plads til lige så mange individuelle historier som der måtte opstå behov for, er der nu med møje og besvær opfundet en “slægternes kartoffelplan”. Forstået således at Stamparret kan ses som en sættekartoffel hvor toppen er deres efterkommere og rødderne er netværket tilbage til forfædrene... og hvor de nye kartofler så er de historier der kan trækkes ud af den substans!


Den metafor er nok lidt langt ude, men den er da i det mindste endt med at give en konstruktion hvor slægten er opdelt i otte grupper forfædre og en samlet gruppe med efterkommere. Hver især kan grupperne der også kaldes familiegrupper indeholde en udefineret håndfuld små kartofler/historier der først og fremmest hænger sammen familiært og tildels også geografisk.


Den endelige formatering i familiegrupper beskrives og illustreres på næste side “Familiegrupper” eller bare “Grupper”..


Den specifikke fortælling om de faktiske familiegrupper kan opsøges på titelsiden for temaet “Forfædrene” og “Efterkommerne”.