../LUND%26MADSEN2/Stamparret+.html
../LUND%26MADSEN2/Johannes%26Mariane-nielsF.html

FAMILIEGRUPPER


For ikke at fare vild i de mange slægtninge er det valgt at formatere og beskrive dem i grupper efter familiære og geografiske tilhørsforhold

../LUND%26MADSEN3/G5_26+27_MarieBonde_m_forldre_Laust%26Margrethe_og_morforldre.html
../LUND%26MADSEN3/G3_7_TrineSkaaning.html

Kvium

Gørding

Bækmark

../LUND%26MADSEN2/Johannes%26Mariane-nielsF.html
../LUND%26MADSEN3/G5_26+27_MarieBonde_m_forldre_Laust%26Margrethe_og_morforldre.html
../LUND%26MADSEN3/G3_7_TrineSkaaning.html
../LUND%26MADSEN3/G4_12+13_Madsrum_m_forldre_JensKristian%26MarieBonde.html
../LUND%26MADSEN3/G4_12+13_Madsrum_m_forldre_JensKristian%26MarieBonde.html
../LUND%26MADSEN3/G4_12+13_Madsrum_m_forldre_JensKristian%26MarieBonde.html
../LUND%26MADSEN3/G4_12+13_Madsrum_m_forldre_JensKristian%26MarieBonde.html
../LUND%26MADSEN3/G4_10+11_Janus_morforldre_JensPeder%26AnneCatrine.html
../LUND%26MADSEN3/G4_10+11_Janus_morforldre_JensPeder%26AnneCatrine.html
../LUND%26MADSEN3/G7_72+73_MadsCLund%26ElseC_Sevel_Lgaard_Holstebro.html
../LUND%26MADSEN3/G7_72+73_MadsCLund%26ElseC_Sevel_Lgaard_Holstebro.html
../LUND%26MADSEN3/G7_72+73_MadsCLund%26ElseC_Sevel_Lgaard_Holstebro.html
../LUND%26MADSEN3/G7_74+75_ChristenJstergaard%26BodilMarieP.html
../LUND%26MADSEN3/G7_74+75_ChristenJstergaard%26BodilMarieP.html
../LUND%26MADSEN3/G7_74+75_ChristenJstergaard%26BodilMarieP.html

        G11           G10           G9             G8             G 7             G6            G5             G4            G3               G2            G1

        Tip5           Tip4           Tip3           Tip2           Olde           Tipolde     Olde           Bedste      Forældre     Stampar    Børn


Gå evt. til det mere 
læsbare forfædretræforfdretr_lm.htmlforfdretr_lm.htmlshapeimage_26_link_0

Se evt. også
 Forfædrene../LUND%26MADSEN2/4FORFDRENE.html../LUND%26MADSEN2/4FORFDRENE.htmlshapeimage_27_link_0


FAMILIEGRUPPERNE I KÆDEREAKTION

../LUND%26MADSEN3/G4_12+13_Madsrum_m_forldre_JensKristian%26MarieBonde.html
../LUND%26MADSEN3/G5_26+27_MarieBonde_m_forldre_Laust%26Margrethe_og_morforldre.html

 

  GENERATIONER OG RELATIONER I FORHOLD TIL PROBANDEN (LUNDERNE)


   G6                               G5                                G4                                G 3

   Tip2 Oldeforældre        Tipoldeforældre            Oldeforældre                 Bedsteforældre

Vejrum

NØRRE NISSUM

Ramme

Ferring

Gudum

Holstebro

Kjeldstrup

Humlum

G10                             G9                                G8                                G 7

   Tip6 Oldeforældre        Tip5 Oldeforældre        Tip4 Oldeforældre         Tip3 Oldeforældre

Ryde

   G6                               G5                                G4                                G 3

   Tip2 Oldeforældre        Tipoldeforældre            Oldeforældre                 Bedsteforældre

   G6                               G5                                G4                                G 3

   Tip2 Oldeforældre        Tipoldeforældre            Oldeforældre                 Bedsteforældre

G10                             G9                                G8                                G 7

   Tip6 Oldeforældre        Tip5 Oldeforældre        Tip4 Oldeforældre         Tip3 Oldeforældre


???


???


???


Familiegrupperne som idé er der skrevet om, både under

Gruppedeling” og Forfædrene


Her skal der derfor primært oplyses om, hvordan der er søgt skabt en sammenkædning mellem de fremkomne grupper og interne subgrupper, sådan at man lidt strømlinet kommer fra en generation til den forrige. Der er således, hele vejen, valgt at afslutte de enkelte fortællinger med, at referere de mest ba-sale data om den/de ældste i gruppen, inklusive navnene på deres forældre.


På denne måde afsluttes de enkelte biografier, hvor korte de end måtte være, med hovedpersonernes fødsel og ophav! Forældrene som jo netop er nøglen til den evt. næste ældre generation ...man kan så at sige, sige, at der så er skabt en kædereaktion og en slags sammenhængskraft generationerne og fortællingerne imellem!


Problemet derefter har så bare lige været, at komme igang med den første gruppe eller led i kæden... den med stamparret hvor der ligesom ikke rigtigt er en gruppe at komme ind i spillet fra... men det problem er også løst! For hvem var det ikke lige der blev omtalt som “generation 1 og ane nr. 1” (G1 - 1) ? Ja nemlig, det var de fem direkte efterkommere efter Janus og Marie... Lunderne!


Lunderne” ved Kathrine, Ejvind, Niels, Harald og Mads er de evige ettere, og er således også udnævnt som familiegruppe nr. 1. Det er en lidt atypisk gruppe her ...ligesom familiegruppe nr. 2 der kun består af deres forældre Janus og Marie, som bekendt også kaldet “Stamparret”.


Herefter fortsættes så med de syv ledende familiegrupper


Disse ialt 9 grupper findes alle som indgangslinks i såvel tekst som billeder til hovedtemaet for “Forfædrene


Lunderne/Efterkommerne

Stamparret/Janus&Marie   NørreNissum/NielsLund   Ryde /Holstebro/GamleLund Gudum/Humlum/MarianneBreinholt, Vejrum/AneMarie,

Ferring/MadsØrum   Kjeldstrup/DortheTækker   Ramme/TrineSkaaning

Slægttavlen på forsiden herover viser formationen af de fremkomne familiegrupper.


Som afslutning af siden her, vises de enkelte familiegruppers slægttræer med skematisk angivelse af navne, anenumre og links etc.


I den udstrækning der findes en nærmere fortælling om de enkelte slægtninge og deres familierelationer og virke vil det kunne findes under temaerne... “EFTERKOMMERE” og “FORFÆDRE

3EFTERKOMMERNE.html
Rediger links når webstedet er færdigt


FAMILIEGRUPPERNE EN FOR EN

 

  GENERATIONER OG ANENUMMER I FORHOLD TIL PROBANDEN (LUNDERNE)

 

 


Anetavlereferat fra G1 - A1 til G2 - A2&3


Lunderne alias Kathrine, Ejvind, Niels, Harald og Mads

er født mellem årene 1919 og 1938

i Bendts Boel på Kvium Mark og i Nørre Kær i Gørding.

Lunderne udgjorde tilsammen en søskendeflok på fem efter

gårdejer, husmand og dennes hustru.


Janus Lund *1893  &  Marie Jensine Jensen *1896.


Da de fem var mellem 31 og 12 år gamle døde deres far, medens deres mor døde da de var mellem 66 og 47 år gamle.


De giftede sig alle med andre driftige folk som de fandt i deres respektive lokalsamfund i Hardsyssel.


Janus & Marie åbner spillet via:

  


Anetavlereferat fra G2 - A2 til G3 - A4&5


JANUS LUND 

...blev født i Kirkegade, i Struer 1893.

Han var det 2. barn af en søskende-flok på 12 efter boelsmand


Niels Christian Lund Johannesen *1863 og

hustru Ane Marie Jensen *1868.


Da Janus var 48 år gammel døde hans far, medens hans mor levede endnu ved hans død.


Den 18. marts 1919 giftede han sig med Marie Jensine Madsen.


Den 30. marts 1951 døde Janus i Bækmark.


...farforældrene indleder familiegrupperne 2 og 5

Niels Christian

Familiegruppe 2

NØRRE NISSUM

Marie Jensine Madsen

Familiegruppe 1

STAMPARRET

  

    G1   ane 1

    Probanden

    G 2, 3, 4 og 5

    Børne- & Oldebørn

    G2

    Janus & Marie

    G X

    Fremtidige

    G3 ane 4-5

    Niels Chr. & Ane M.

  

 

    G1   ane 1

    Probanden

    G EK 2, 3, 4 og 5

    Børne- & Oldebørn

    G2 ane 2-3

    Stamparret

    G3 ane 6-7

    Mads Ø & Trine Sk.

    G1   ane 1

    Probanden

    G EK 2, 3, 4 og 5

    Børne- & Oldebørn

    G2 ane 2-3

    Stamparret

  

 


Anetavlereferat fra G2 - A3 til G3 - A6&7


MARIE JENSINE MADSEN 

...blev født i Damsgaardhus, i Ferring 1896.

Hun var det 2. barn af 4 søskende efter fisker


Mads Ørum Jensen Madsen *1874 og

Trine Skaaning Jensen *1868.


Da Marie var 7 år gammel døde hendes mor, og da hun var 55 år gammel døde hendes far.


Den 18. marts 1919 giftede hun sig med Janus Lund der døde

den 30. marts 1951 i Bækmark.


...morforældrene indleder familiegrupperne 7 og 9

Trine Skaaning

Familiegruppe 8

Ramme

3

4

5

6

7

8

9