SIDEOPSÆTNING

Der følges et konkret mønster baseret på visuel og

strukturelt genkendelighed.

OM SLÆGTSFORSKNING

FREMTIDEN

FORHISTORIEN

GEOGRAFIEN

FORFÆDRENE

EFTERKOMMERNE

SLÆGTSTRÆF 2019

STAMPARRET

DOKUMENTATION OG BILAG

SÅDAN FINDES DER NOGET I INDHOLDSOVERSIGTEN!


Da der løbende vil/kan blive indsat nye sider/blade, er der ikke anvendt sidenumre på webstedets sider/blade. Vejen frem er, manuelt at rulle gennem indholdsoversigten for at finde det søgte hovedemne og afsnit etc.


Indholdsoversigten følger linkrækkernes rækkefølge i forhold til

hovedtemaer, afsnit etc.


Ved søgning på ord kan webbrowserens almindelige søgefunktion sædvanligvis anvendes for den side der er åben.


Er ønsket at se/læse webstedet side for side, som i en bog, kan det anbefales at benytte pilene frem og/eller tilbage.

Pilene findes generelt nederst på websidernes første og sidste blade.


Hertil kommer alternative søgemuligheder på Bundlinjen som fra Gallerier og Landkort etc.

Bevægelsesmønsteret på webstedet:


Umiddelbart er det mest logiske, at benytte tekstlinkene, men bemærk at der på de mange indledende websider for de forskellige afsnit er suppleret med billedlinks, der fungerer ved let berøring “Touch” eller “Klik”, som det gennemgående bliver kaldt her.


Straks når man er blevet bare en anelse fortrolig med webstedet vil de fleste formentlig foretrække at benytte de oftest kvadratiske billedlinks... de er større og er nemme at ramme med en tommelfinger.


Alle links er i udgangopsætning skrevet med blå tekst hvilket indikerer, at de er tilgængelige, virksomme og bare venter på et klik.


Nogle links er røde! Det er links der aktuelt er i spil. Enten sådan, at de repræsenterer den side man er på, eller fordi de er en del af den “Sti” der er benyttet... først et tema, så et afsnit og så måske et emne eller underafsnit i tredie række!Temaernes links gentages på samtlige sider, medens afsnittenes links skifter tilpasset det aktuelle tema der i givet fald vil være mærket med rød tekst... her temaet “Introduktion” og afsnittet “Indholdsoversigt” samt nærværende underafsnit/emne som er “Sideopsætning”!Bevar nu endelig optimismen, det skal nok gå!

Men pauser har man jo da lov til at tage!

FAMILIEGRUPPERNE OG ALT DET ANDET


Som omtalt under “Gruppedeling” er slægten for overskuelighedens skyld, delt op i de otte  familiegrupper, sådan som det også fremgår af det lille galleriet med billedlinks på forsiden af “Forfædrene”, hvor der i underteksterne både nævnes et stednavn (som  de også fremgår af tilhørende linkrækker) og navnet på den centrale “ældste” person fra gruppen... altså kan man vælge mellem at bruge tekstlinks og billedlinks.


Via de forskellige linkstyper er muligt at gå/klikke sig direkte videre til de nævnte familiegrupper når man er inde på temaet for forfædre. Men det er også nemt indirekte fra de øvrige temaer via et klik på netop “Forfædrene”, at komme frem til et link til en ønsket familiegruppe. Ja, og sådan skulle det generelt gerne være nogenlunde nemt at komme målrettet rundt på webstedet fra “hvor som helst” til “hvad som helst”.


Alternativt kan det også anbefales at krydse lidt rundt på må og få, uden mål og med.... som når man på en ferie udforsker en eller anden labyrintisk middelalderby hvor gader, stræder og torve altid går op i en eller anden kunstnerisk helhed der på forunderlig vis altid ender i kaffe og kage eller kolde drinks og måske oven i købet sex!


Nå, lige for at repetere fremgangsmåden, husk så:

Linkrækker for Temaerne vises over en skillelinje, hvor det aktuelle tema blandt de mulige er markeret med rød skrift, medens linkrækken for Afsnittene vises under stregen... enten nederst på alle åbningssider eller efter det sidste blad.


Farer man for alvor vild er det iøvrigt altid muligt at finde et link til en samlet traditionel indholdsfortegnelse “indhold”, hvorfra der er et link til samtlige sider på hele webstedet

  

SIDEOPSÆTNING GENERELT

Webstedet består, i princippet af et ubegrænset antal websider der hver har mellem 1 og op til 10 blade blade.

Webbladene fungerer som en rulle, men er også designet med mulighed for print i A4 format. (Dette kan kræve tilpasning/skalering i browseren).

Websidernes første blad fungerer altid som en forside, og de udføres alle efter samme skabelon:

A. Sidehovedet angiver navnet på det aktuelle websted! 
   Her: Slægterne LUND OG MADSEN.

B. Alle webblades forsider indledes med en kvadratisk billedkomposition med 
   relevante berøringslinks, generelt svarende til sidens tekstlinks. (Se pkt. F)
   På nærværende (underlagte) side er indsat 9 temabilleder/links.

C. Under det viste kvadrat indsættes sidens eller bladets titel! 
   Eksempelvis: SIDEOPSÆTNING.

D. Efter titlen ønskes der velkommen til webbladet med en kort, relevant 
   men fri kommentar...

 Nederst på forsidebladene afsluttes med fire rækker links.

række angiver de aktuelle temaer! Her: Introduktion og seks andre temaer.

2. række angiver aktuelle afsnit! Eksempelvist: Indholdsoversigt etc. 

3. række angiver eventuelle tillægsafsnit! Eksempelvis: Sideopsætning 

række viser faste servicelinks! Eksempelvist Indhold og kontakt etc. 

Links skrevet med røde bokstaver angiver den aktuelle side og sti.
Links skrevet med blå bokstaver angiver de sider hvortil der er adgang.
Bemærk, at man altid kan komme hvor som helst via linket Indhold nederst.indholdsoversigt_lm.html

GODE RÅD!

Til min skræk er jeg af og til stødt ind i, at jeg knap selv kan finde rundt i min egen hjemmelavede labyrint af et websted der efterhånen er blevet vildere og vildere! ...og det giver mig nogle bekymringer om hvordan andre så skal kunne finde rundt!


Til alle kan jeg kun gentage, at der er forsøgt at følge en logisk fremgangsmetode med den øverste linkrække som indgang til de overordnede temaer, og så benytte den underliggende linkrække til de forskellige afsnit under de skiftende temaer og fremdeles.


Alligevel kan man godt fare vild, men i givet fald kan man også altid mindst finde en vej til det tema man ønsker... det sker på øverste linkrække! Dels til det tema man måske var i gang med eller hvis man helt har mistet orienteringen, kan man vende tilbage til “Introduktion” og “Indholdsoversigt”.


Faktisk er det lidt som når man første gang besøger en ny by og eksempel vist er blevet sat af på byens torv, og kort efter mister orienteringen når man har været inde i en butik eller lignende... så kan man som regel altid finde tilbage til det centrale torv!


Det er derfor mit håb, at alle får en god oplevelse rundt i krogene på webstedet... og husk, at alle veje fører til Rom.


OBS!

Indtil videre ligger webstedet på internettet medens jeg endnu arbejder med  at forbedre det og tilføje nyt indhold.

Imidlertid håber jeg snarest at kunne afsluttet dette, og så kommer den dag jo nok, hvor der ikke bliver betalt “husleje” hos netudbyderen!


Skulle der derfor  være læsere der gerne vil gardere sig fortsat adgang til de oplysninger om slægten der nu findes på webstedet, så har jeg lavet en kopi af webstedet som man kan downloade til sin egen harddisk for tid og evighed eller hvor længe man ønsker, ligesom at man også kan give den videre til andre interesserede.


NB. Der arbejdes fortsat på sagen, men interesserede er altid velkomne til at kontakte mig evt. om en foreløbig udgave!


Med venlig hilsen

Lars Jørgen Jakobsen