@

ANE MARIE JENSEN

Vejrum, Nørre Lem, Struer, Ølby, Kvium, Lavheden og Hjerm.

Fra ungdomstiden


Fra landsbypige over stuepige og til gårdmandskone.

Gift med Janus Lund

  Ane Marie blev født den 11. januar 1868. (Antageligt i Vejrum)

Hun var det 4. barn af en søskendeflok på 9 efter Jens Peder Jensen *1831 og Anne Catrine Frederiksdatter *1835. Da hun var 15 år gammel døde hendes far, og da hun var 47år gammel døde hendes mor. Den 18. marts 1919 giftede hun sig med Janus Lund * 1893.

NIELS OG ANE MARIE KOM TIL VERDEN I NØRLEM OG I VEJRUM

Det fremgår ikke hvor i Vejrum Ane Marie er født, men hendes mors slægt har været knyttet til gårdene Ting og Sandholm.

Det vil sige, at det med mødet på den fælles arbejdsplads i Struer nok ikke har været helt tilfældig! Man ser for sig, at de to er mødtes hen over markskellene og til høstballerne i Futtrup. Den ene har så banet vejen for den anden, så de kunne blive kollegaer på hotellet... ja, og så har kærlighedskarrusellen naturligvis kørt sine egne vegne.


Det kan se ud som om de to også har brudt et par klasseskel! Nåe ja, det vides jo ikke helt hvor og hvordan Anna Marie er vokset op, men det er primært sket i Vejrum hvor hendes far døde på Damgaardhus da hun var 21 år... men den viden bliver man bare ikke meget klogere af, for det ser knap ikke ud til, at et sådan hus har eksisteret, medmindre der henvises til en nu nedlagt gård... Damgaard ca. midt i nabolaget nord for Vejrumstad... som det fremgår af  det indsatte lokalkort efter indledningen herover. Slægten havde ellers sine rødder på et par af de store gårde Ting og Gasseholm, som hendes farbror stadig ejede.


Men trods dette lader det altså ikke til, at Ane Marie var født med en guldske i munden og hun og Niels Christian stod nok lige når det kom til stykket. De var begge, direkte eller indirekte, blevet forfordelt i deres respektive familier. Ved generationskifter havde den ældste søn traditionelt overtaget den fædrende gård, og resten af de oftest store søskende- og halvsøskendeflokke har så måttet klare sig som de var dygtige og heldige til. Nogle få søgte uddannelser uden for landbruget, og andre fandt ufaglærte jobs inden for den nu stigende industrielle udvikling, ofte knyttet til landbruget, men en stor del drømte stadig om- og søgte deres egen gård, og deriblandt også Ane Marie.


Lokalt i Futtrup kan Ane Marie  godt have haft en lidt større status, hvis man aflæser datidens kendteste statussymbol... antallet af stuehusenes skorstene. Hendes forfædre havde således rådet over såvel en gård med fire- og en anden med to skorstene, medens Niels Christians forældres landarbejderhus stod med kun en skorsten! Men hertil kom så, at Niels mor jo kom af en slægt med mange storbønder, og endda godsejere... den slags kan også godt have givet et par ikke umiddelbart synlige point!


Der var de specielle forhold omkring Niels Christians far der gjorde, at familien var havnet under så beskedne kår, men generelt var befolkningstilvæksten tidens helt store problem på landet. Der var slet ikke landejendomme nok til alle der havde brug for det, og derfor var- og blev der da også oprettet flere og flere husmandssteder ved delinger af større gårde til mindre gårde og ved regulære udstykninger af husmandssteder og landarbejderhuse fra godserne etc.


Formålet var naturligvis at imødekomme behovet for at flere landbrugsfamilier kunne få deres eget... i det mindste med nok jord til, at de kunne være selvhjulpne og selvforsynende, men gennemgående heller ikke så store, at der ikke stadig var mange husmænd der fortsat havde brug for at kunne tjene som lokal arbejdskraft på de stadig store gårde og herregårde.


Man kan evt læse mere om situationen i landbruget her: LandboDK

ANE MARIE JENSEN


Anna Marie Jensen kom, som Niels Christian, også fra familier og gårde på Lemvig- og Strueregnen. Hendes forældre Jens Peder Jensen og Anne Catrine (Trine) Frederiksdatter stammede henholdsvis fra Nørlem og Vejrum. I barndommen har hun sandsynligvis været knyttet til sin fars hjemegn og til farens fædrende gård Sandholm og vel også til farmorens fødegård Brunsgård... omend, at farmoren var død længe før Anna Maries tid! Det var jo sådan, at slægtsgårde dengang nærmest blev set som et andet fædreland, som man nærmest vedblivende havde en slags ejerskab til, hvad enten man boede der eller ej. Ja og var stedet stadig ejet inden for familien hørte man jo da til..! Noget tyder på, at Ane Maries og Niels Christians veje kan have krydset hinanden mere end en gang før mødet på Schous Hotel i Struer.

Gården Sandholm i Futtrup

Gården Brunsgaard i Futtrup

Landsbyen Futtrup

Tudskjær Hus i Futtrup nu nedrevet (Model)

Fra alderdommen på Lavheden, Holstebro