Nørre Kær, Slyk Mark i Gørding pr. Vemb  1948 og herunder i 1988 og 2019.

Marie og Janus med Mads! ved stuehuset i Gørding (eller Strandhuset i Ferring?).


Med deres tre ældste børn drog Janus og Marie syd på til en gård Nørre Kær i Gørding nær Vemb... det var i landskabet nord for Storåen hvor godset Nørre Vosborg var nabo mod syd, på den anden side af Storåen.

Janus og Maries gård var noget mindre, men ambitionerne var store.. Nu skulle de være en rigtigt gårdmandsfamilie!


Gørding Vemb med gården Nørre Kær og herregården Nørre Vosborg.

Se evt et udvidet Egnskort her! for Bækmarksbro/Vemb.

Fra Gørding perioden er der meget lidt viden tilbage, men det kan da konstateres, at de to yngste sønner Harald og Mads er født her, og de ældste børnebørn Svend Aage og Janus kan da også erindre stedet.


Og nu! Ved Haralds begravelse i Skjern 2020, kunne lillebror Mads beret-te, at der var tale om en stor firelænget stråtækt gård, som nu desvære er molestreret med eternitplader og en ny hal til travheste!


Bagerst til venstre, på det første billede, er det svigersønnen Christian Aage Eilskov Jensen og den ældste datter Kathrine hvorefter der kommer et “ukendt” par før Maries stedmor Kirstine Laursen og hendes far Mads Ørum Jensen Madsen og formentlig et par af Maries søskende og et par af deres børn. Der gættes på, at de fire unge/drenge forrest på det andet billede rummer mindst et par af de fire sønner Ejvind, Niels, Harald og Mads. De er alle meget fine i tøjet, men i hvilken anledning? Ham den forreste med de flotte presselæg i bukserne kunne godt ligne Nils og den lille kunne være Harald! Ham med kasketten kunne så være Ejvind og Mads...? Han var næppe født endnu!Efter 12 år i Kvium opstod der en mulighed for forandring ved at flytte til et gammelt kendt landskab hvor begges slægt havde været tidligere!

Gørding

Google blev spurgt og travheste i Gørding... og vupti blev gården Nørre Kær fundet ude på Slyk Mark nord for Gørding og stationsbyen Vemb. Denne gård må være den rette! Dels kan man ane nutidens travheste i indhegningerne omkring gården på luftfotos fra 2019 og dels kan man, på et ældre billede fra 1948, tydeligt se den gamle firelængede gård med stråtag hele vejen rundt. Det var dem som Janus selv havde vedligeholdt med nye tækninger når behovet trængte sig på... huskede Mads.


Måske var Janus disponeret for at få et dårligt hjerte! Men sandsynligheden for at han sled for hårdt på den store gård er dog større, for en dag bankede hjertet lige lovligt meget, og familien fandt det nødvendigt, at trappe ned med et mere overkommeligt landbrug, som blev deres kendte husmandssted på Bækmark Mark i Flynder Sogn.


Måske kan det en dag bekræftes, og i det mindste må det formodes, at nedenstående billeder godt være taget der... måske en gang omkring 1936! med Nørre Kær’s gamle stuehus som baggrund. Der er sikkert  ikke mange der nu kan genkende alle... men her kommer et forsøg på at identificere dem på billederne... og andre må gerne lege med!Som tidligere antydet! Før Janus og Maries ankomst til egnen og Gørding i ca. 1930  var Janus oldeforældre på hans fars mors side, Christen Breinholt Lund og Anne Poulsdatter for længst kommet dem i forkøbet 90 år tidligere i 1840 på gården Store Vibholt, og ligeledes havde Maries morforældre Peder Jensen Nygaard og Jensine Jensen 55 år tidligere, ca. i 10året 1875 1885 drevet et flot lille husmandsbrug “Top Nørmark” ved Kvolsbæk, også i Flynder sogn, lige syd for Bækmarksbro 


Måske har Janus og Marie kendt til minder fra disse tider, og har følt sig inspireret af disse, af slægternes tidligere liv på egnen, det er vel ikke utænkeligt... og det gik dem jo da også rigtig godt da de selv kom til! Men så fik Janus det der vrøvl med hjertet og familien måtte opgive den store firelængede gård, der i den grad havde tæret på kræfterne.


Trods skiftet til Bækmark vedblev hjerteproblemerne dog at hæmme Janus virke, og han døde, alt for ung, som 58årig i 1951. Herefter drev Marie og sønnerne husmandsstedet videre i et antal år.


Dette billede kan muligvis være fra Gørding! Men med de to selvbindere kan det også være fra svigersønnens forældres proprietærgård i Amstrup i Møborg lidt oppe mod nordøst i Møborg Sogn.