Bendts Boel på Kvium Mark (Billedet er fra 1947)

I forfædrenes plovspor!


Det var nok ikke tilfældigt, at Janus og Marie slog sig ned i Kvium. Janus far Niels Christian Lund Johannesen har højst sandsynligt spillet en rolle som ejendomsformidler. Bendts Boel lå nemlig i samme nabolag som hans egen ejendom og Janus barndomshjem, Vestergaard Lille på Kvium Mark, med kun 600 meter mellem de respektive stalddøre.


Dertil har det vist sig, at slægten Lund har dybe rødder på egnen hvor Janus Lunds tip4 oldefar Peder Rydlund huserede tilbage i 1700tallet, formentlig som ejer- eller fæster af gården Rydlund nær Rydhave.

En søn af Peder var den første i slægten der blev døbt Lund... se evt. om

Christen Pedersen Lund via GamleNiels.


Boelsteder og Husmandssteder

Der kan nemt herske nogen forvirring over hvad der er hvad, når man skal beskrive en landejendom efter størrelse og status. Almindeligvis kalder man dem alle “en bondegård”, sådan som også i børnesangen “Jens Hansen havde en bondegård...” men realiteten er, at denne betegnelse nok mest tænkes at henvise til en landbrugsejendom på mindst en 24 tønderland og opefter af den slags der, før verden gik af lave, kunne forsørge både en landbofamilie og vel også et par medhjælpere.


“Et boelsted” kunne så være 18 tønderland og lidt til, stort nok til at kunne brødføde en gennemsnitsfamilie men ikke også fremmed hjælp.


“Et husmandssted” var hvad man kunne kalde nederste lag i hierakiet for landbrugsejendomme og det havde en størrelse omkring 12 tønderland og kunne ikke helt bidrage med en rimelig indkomst for en familie! Der måtte suppleres med daglejerjobs på de større gårde eller med en mælkerute, hvor en husmand ofte var den der kørte mælk til og fra mejerierne.


“Et landarbejderhus” var for lille til at kunne kaldes et landbrug, ofte havde det kun nogle få hundrede m² jord hvor der lige kunne være lidt køkkenhave og lidt høns og kaniner og måske en ged. I visse tilfælde kunne der måske være op til omkring 3 tønderland hvor der så også kun-ne være lidt mark og klemmes et par køer og en gris ind i husholdningen.


I fortællingerne her vil vi møde noget af det hele og lidt til...


se evt. også Landbo.dk

Ejendommen Bendts Boel som det så ud i 1951 ca. 15 år efter familiens fraflytning.

Bendts Boel lå nær Janus barndomshjem Vestergaard Lille (Luftfoto ca. 2018).


...familien fik fod under eget bord...

...på boelstedet Bendts Boel på Kvium Mark i Østre Hjerm sogn.

KVIUM

Kvium ligger nær, hvor en tip4 oldefar ejede eller fæstede gården Rydlund.