DRIFTSSTRATEGI


...I første omgang sættes stuehuslængen på Strandgaardlille i stand...

...Herefter brydes ned i stalden før en grundigere renovering...

@


PROJEKTER


Husmandsstedet

    Færdiggørelse af Bolig

    Færdiggørelse og ibrugtagning af Hønsehus

    Nedrivning af gammel stuehus, stald og lade

    Opførelse af ny Lade

        Afslut designarbejdet

        Jord- og betonarbejdet

        Opsætning af råhus inklusive beklædninger

        Indretning og ibrugtagelse

        o.s.v.

    Opførelse af mere bolig og værksted

        Afvent beslutninger herom.


Strandgaardlille

    Klargøring af stuehus og atelierrum til udlejling

    Udarbejd den fysisk- økonomiske planlægning

    Nedbrydning og byggemodning af stald- og mellemlænge

    Indretning af længerne efter den givne plan


NaturTurismeProjekt

    Planlægges og gennemføres i relation til foreliggende planlægning

    etc.