PLANERNE


...udfordringerne var store... vigtigst var det at får gården forvandlet til et økologisk landbrug, og så skulle der være et filmatelier og i sidste ende

selvfølgeligt et hjørne at bo i.

@

 

@

Udgangspunktet var/er...


...et forslag så lovende ud... men først efter at det lige var blevet opfotograferet til den ønskede størrelse med plads til  både visioner og højt til loftet samt isolering etc.


Forslaget blev tegnet op med kniv og gaffel... men så var der jo lige det, at der forestod noget nedrivningsarbejde... og det var hårdt og er endnu heller ikke tilendebragt! Men et hjørne blev da frilagt, og nu skulle der først og fremmest bygges et filmatelier... bum, og så begyndte man forfra i det  der godt kan kaldes et pionertiår.

Der blev først prøvet at tænke i bevaring...


...på nænsomste vis, at ligne det gamle samt fortsat at falde ind i det smukke landskab, og om man så må sige, fortsat at lade græsset gro!...

 


Endelig var der i 2008 noget der nærmede sig...


...husene blev målt op og lagt til grund for de første planer,

men det var svært at få det hele til at gå op...