LANDSKABET

@


Nabolaget Skuldelev Mark ligger i en hyggeligt udkant af Skuldelev Sogn.

Her dyrkes der effektivt landbrug omkring fortidens nedlagte husmandssteder og de sejeste af urtidens efterladte vandhuller.

 


Nordvangen 2 ligger lidt ydmygt og skutter sig tilbagetrukket fra grusvejen

På markerne i nabolaget findes der små fredede mikrobiotiske perler med vandhuller, vilde dyr og nattergale.

@

LANDSKABET OMKRING HUSMANDSSTEDETMarken med stien og dyrene er en del af Strandgaardlille og dermed også af konsortiet med Olinegårdene. Hvis man forlader stien og følger marken ned mod kysten kan man iagttage den lille ejendom fra engen og vandet, og kommer man nærmere kan man fra bagsiden af bygningerne skue ud over den lille vig ved navn “Flasken”.


I det fjerne kan man så også se den nye Kronprinsesse Mary Bro og i det nordligste hjørne af engen kan man finde en lille bitte havn... velegnet for kajakker og andre mindre fartøjer.

Landskabet omkring Strandgaardlille

Luftfoto af Strandgaardlille.


Det fantastiske kystlandskab rummer mægtige muligheder, såvel for øget biodiversitet som for menneskelige naturoplevelser, hvor de gamle trampestier og dyreveksler kan hjælpe med fede ruter mellem eng, vandhuller og rørskov etc..Jorden på den nordlige side af grusvejen tilhører husmandsstederne Nordvangen 2 og Nordvangen 12, som her er døbt Strandgaardlille. Skellet er ca. halvvejs mellem de to ejendomme, lige der hvor den regionale strømforsyning passerer landskabet.


Nogle synes de pompøse master har en flot skulpturel karakter, men alle berørte er dog glade for, at masterne ikke mere er strømførende og at myndighederne har lovet dem nedtaget og fjernet snarest!


Den sidste ejendom på Nordvangen er nr. 12... nu kaldet Strandgaardlille. Her stopper vejen, men fortsætter dog som cykel- og gangsti, i det man dog skal påregne at skulle gennem en mark med fritgående- og græssende kvæg eller heste.
Tæt på... for enden af grusvejen, der hvor den drejer ned til områdets sidste ejendom står en bænk hvor naboerne ofte mødes for at nyde udsigten over Roskilde Fjord.


Strandengen er - eller bør være fredet, men der forventes at være nænsomme og antagelige måder at fremme tilgængeligheden med lidt ekstra trædesten etc.


Nåe ja, og måske kunne man, udover kajakker og kanoer have en lydløs soldreven båd for studieture med ornitologer og andet godtfolk som ville have lyst til at opleve naturen!


I vigen ved navn Flasken er der et rigt fugleliv. (modelfoto)