NATUREN


...Det er en hovedidé at skabe muligheder for overnatning direkte og afvekslende midt i naturen...

Billedet her er set hos “Stedsans in th Wood”.

@