Olinegaardene

                Webstedets forside med billed- og tekstlinks direkte til de forskellige afsnit:

                    Olinegaardene, Nabolaget, Husmandsstedet, Planer 2008, Aktiviteter,

                    Strandgaardlille, Landskabet, Visioner, Driftsstrategi 2020, Naturfokus og Indhold.

Nabolaget

                Sognekortet, Oversigt med Olinegårdenes beliggenhed og nabolagets

                matrikelkort tilbage 2018, 1954 og 1860.

Husmandsstedet 2004

                En billedserie om hvordan Nordvangen 2 så ud ved overtagelsen 2004

Planer 2008

                Skitser med de første planer, som de udviklede sig de første år.

Pionertiden

                Reportage fra skurvognsidyllen før og under det første byggeri.

Filmatelieret

                En billedserie om byggeprocesen fra start til slut.

Planer 2018

                Noget om planerne for en ny lade og istandsættelse af det gamle hønsehus.

Aktiviteter

                Et par kig på hidtidige aktiviteter på husmandsstedet.

Strandgaardlille 2019

                En billedserie og opmåling af gårdens rumforløb.

Landskabet

                Korte beskrivelser og billeder af landskabelige værdier.

Visioner

                Forslag til potentielle projekter for fremtidig indkomstgivende aktivitet på gårdene.

Driftsstrategi 2020

                Skitser til handleplaner for opfyldelse af de valgte visioner

Naturfokus

                Eksempler på naturværdier som søges styrket med henblik på understøttelse af

                succesrige projektgennemførelser.

Indhold

                Nærværende side.
Hjemmesiden er et selvstændigt værk som iøvrigt indgår i

Lars Jørgens samlede hjemmesideværk

@