DET NYE FILMATELIER


Atelieret har nu været færdigt siden 2014, og faktisk har det vist sig så funktionelt, at familien har valgt at omdanne det til stuehus for så senere, at følge op med andre produktionslokaler etc. i en ny længe.

De tilpassede boligplaner... nu med værelser i tagrummet!


Det har umiddelbart været enkelt at omdanne huset til boligformål, hvor værelseskapaciteten er øget vældig godt med en tilføjelse af et etagedæk over de mindre lokaler i husets nordlige ende.OMDANNELSE TIL BOLIG

@


Download evt. plan-
tegningenfilmatelieret_files/2%20Planer%20tag-%20og%20stueetage.jpg
 


Forud for de indvendige byggeaktiviteter var huset blevet lukket, så arbejdet inde kunne foregå i et rimeligt klima. Der var sat vindgips op på alle de lodrette flader, og der var lagt undertag ud over spærene inklusive afstandslister og lægter for et traditionelt pandepladetag.


I udvendige vindues- og dørhuller blev der isat midlertidige
plader og døre.Vinduespartierne kom i siden med tre lag energiglas fra Velfac

Først kloakering og forsyningsledninger og så planering og varmeisolerende fundamentsblokke... næsten som at bygge med LEGO!

Byggeriets grundprincip

Lamelspær...

RÅHUSET


Kloakeringen blev gravet dybt ned og ført til gårdens eget spritnye rensningsanlæg, og derefter blev der kørt stabilgrus og sand på, før der blev lagt 40 cm. polystorolplader ud over det hele... styret af præfabrikerede fundamentskomponenter der i sidste fase kunne danne ramme for et jernarmeret betondæk. Der er således ingen traditionelle fundamenter i dybden, men rundt om hele huset er lagt andre 10 cm. polystorolplader ca. 20 cm. under det færdige terræn således, at frosten stadig ikke kan brede sig ind under huset.


Desuden støtter den nye enkle lamelteknik i høj grad en bedre (tykkere) varmeisolering samt samt tætning af huset i overensstemmelse med alle nye klimafremmende standarder.


Alle gulve består direkte af jernbetondækket der er udlagt i flydende tilstand om de udlagte varmeslanger, slebet og pudset plant klar til brug. For de fremtidige muligheders skyld er der dertil sikret plads til udlægning af såvel træ- som flisegulve


Vægge og lofter er isoleret mer stenuld og beklædt med finer- og gipsplader, samt indeholder rørføringer til et Genvex varmesystem.


Her ses grundprincippet for hele huskonstruktionen som på flere punkter afviger fra traditionelle danske byggerier.

Fundamenterne er som omtalt erstattet med et fundamentsdæk af jernbeton over isoleringsplader af polystorol, og de sædvanlige ydermure og sadeltagkonstruktioner er skiftet ud med en selvbærende struktur af sammenhængende stolper og spær. (Se næste side!)

...giver en stor åben struktur med fri rumdannelse med loft til kip!

Byggeplads som et byggeværksted


Byggeriet er hovedsageligt udført som selvbyggeri og strakte sig over flere år, hvorunder det også tjente som opholdssted for familien under weekend-besøg etc.


Man ser her fra tagetagen ud i husets største rum. Lofterne er færdigisoleret og klar til opsætning af dampspærre og og gipsplader, ligesom man i forgrunden bemærker midlertidige pladevægge og et trappegelænder.


Midt for ses den et hårde hvidevare- og brændeovnstårn opmuret af murstenene fra den gamle grisestald på stedet.

Den gamle grisestald med mere blev fjernet, og terrænet planeret.

Byggeriet skrider frem...

TAGET


Egentlig var huset planlagt med hemse i de mindre rum, men som byggeriet skred frem blev de endelige beslutninger taget i den slags anliggender således, at huset er endt med at have en tagetage i den ene halvdel og åben til kip i det store rum mod syd.


I tagetagen er der blevet plads til et stort gavlværelse med eget toilet og et pulterrum der kan omdannes til et værelse.

...der er sat vindgips udvendigt og der monteres bjælkelag, lægges bræddegulve og opsættes isolering og dampspærre som fastholdes af lægter således, at der er plads til elkabler og dåser bag gipspladerne.

Huset lukkes for vinteren

@

Tilbage til Skorstenen

ELLERS TAK FOR BESØGET


Ja, det blev det så heller ikke helt denne gang... der er da blevet lagt et par sten hist og her siden da, men altså ikke i samme rene og smukke design, som han da også selv havde stået for.


Udgangspunktet havde været den bunke nedrivnings-mursten som lå tilbage efter den gamle stald! Man ville via dem gerne fastholde noget af stedets sjæl i det nye hus... og man ville også gerne have et ildsted med skorsten, som så også kunne give huset karakter!


På en måde blev dette byggeri den gamle murers lidt akavede afdansnings-bal og, for hvem ved hvormange gange, nok engang hans sidste værk!

...nu i 2019 er familien flyttet ind.


Og så skulle man jo tro at der faldt lidt ro på!

Men nej... for nu mangler der jo stadig nogle nedrivninger af den gamle gård, og der står et laset lagertelt og råber på en ny lade... ak ja, å den igen alle sammen, og for at det ikke skal være løgn, så har familien lige købt nabogården “Lille Strandgård” nede ved kysten.

Man må således antage, at byggerodet vil fortsætte til længe efter at de små børn nok er begyndt at blande sig med gode ideer, og på dennne måde er der jo lige skabt en hel evighed!

Byggepladsens legekrog

Kom bare an...

DET FÆRDIGE HUS


...det, pandepladetaget, er en moderniseret udgave af tagbeklædningen på arkitektens bedsteforældres husmandssted i Jylland, hvor det havde efterfulgt et gammelt stråtag, som det da også havde gjort i alle landets andre egne og således ligeså på Skuldelev Mark. Ånden efter fortidens gamle husmandssteder er på denne måde fastholdt, også selvom ydervæggene denne gang blev til en sortmalet en-på-to bræddebeklædning.


Arkitekten og den gamle murer var iøvrigt en og samme person og lig med undertegnede bedstefar til bygherrefamiliens børn.

...et hus med nosser har også en skorsten, og bemærk så også lige det flotte pandepladetag!

I 2018 nærmer huset sig sin færdiggørelse...


Nu er der næsten kun gips- og malerarbejdet tilbage, plus lidt tekniske genvex installationer.


Det afventes derfor med længsel snarest at kunne nappe nogle gode fotos af husets interiør.


Men jul har der været, det er ganske vist!

Grunden ryddet i 2012