FLYTBARE SHELTERS


...Det er måske en hovedidé at skabe muligheder for overnatning

direkte og afvekslende midt i naturen...

Billedet her er set hos www. “Stedsans in th Wood”.

@

 

...tilsat, fra ganske få og op til ca. 25 shelters

Brug af naturlige kystaktiviteter!

Alternative telte!

LuxuShelter

@

Gårdens kystzone tænkes udlæglagt som ren natur...


De eksisterende marker ses her omdannet til eng og krat med en biodiversitet tilnærmet den oprindelige natur.


..anlæggene af trampestier trænger til vedligeholdelse og kan indgå integreret med det offentlige stisystem i området.



Her ses en flydende sauna i stil med de mulige shelters


De påtænkte overnatningsmulighederne kan måske suppleres med udvalgte kystaktiviteter som kano- og kajaksejlads samt i begrænset omfang også et par flydende shelters og en flydende sauna.

Beduiner og riddere!


For helhedsindtrykkets skyld er det nok bedst med løsninger der samlet matcher hinanden.


På den anden side kan det også overvejes at legge med en blandet buket inspireret af markernes blomster.

Fedt og godt