NABOLAGET I SKULDELEV SOGN

@


...Nordvangen er det nordøstligste ejerlav i sognet...

SE HERUNDER MATRIKULERINGEN OMKRING

NORDVANGEN 2 OG 12 GENNEM TIDERNE

 

Nordvangen 2 og 12

2018 Matrikler med højdekurver

1954 Matrikler

1860 Matrikler

@

2019 OLINEGAARDENE OG NABOLAGET


Den samlede ejendom og nabolaget inklusive højdekoter.


Det er bemærket hvordan man i det nordligste hjørne af den samlede ejendom har ansatsen til en lille lysthavn, samt at man har strakt den dyrkede jord nærmest helt ud til vandkanten!

I begge anledninger anbefales det at overveje og undersøge mulighederne for- og viljen til en bedre lokal udnyttelse af lysthavnens rekreative potentialer, samt at undersøge såvel tekniske/biologiske og økonomiske muligheder for hvordan og hvormeget det vil være muligt at bidtrage bedst muligt til områdets i forvejen interessante biodiversitet!

Nordvangen 2 og 12


Bemærk, at Nordvangen 2 desuden har en parcel med siv, matr. 77g.

Nordvangen 2 og 12


Nordvangen 2 og 12