ALDERDOMMEN

Digilage 2019


“Begyndelsen” indgår i Bind I med ca. 20 sider. Klik på “Kladder

Side 18 - afventer at blive skrevet


Dette fjerde og sidste bind er i skrivende stund helt blank og forventes heller ikke påbegyndt før efter de første tre kvarte århundreder… om den så nogensinde bliver påbegyndt eller kommer til at strække sig over et kvart århundrede til! Det må tiden vise.

Skulde det lykkes forventes der ikke at ske så meget mere på de skrå stilladsbrædder end sige ved det støvede tegnebord… men sker der noget skal det nok komme med, men overordnet er planen mere, at skrive dette bind i en refleksiv ånd hvor der vendes tilbage og ses på, hvordan livet ellers måtte være gået for så mange som muligt af de personer som har haft en rolle i drengens liv! Der er tænkt på dem som ikke er direkte i familie og de som er, både de som er forsvundet og de som er her endnu.

Herefter er der vist kun oldingen tilbage, og så er tiden inde til råt for usødet at slutte af med alle synspunkter på livet medens der ventes på døden. Med lidt held kunne der velblive til et par ord om idiosynkrasierne som religion, fornærethed, politik og godhed. Ja, og så til passionerne som frimærkerne, erotikken, kunsten, musikken, arkitekturen og samfundet samt etikken… eller bare noget af det.


@

4

3