@

STATUS 2019

Begyndelsen og Barndommen

er nu tilgængelige

Ungdommen

er undervejs

Manddommen og Alderdommen

er under opbygning


I hvert bind findes en enslydende introduktion af værket inklusive et resume for samtlige afsnit/bind, hvorefter der følger et forskelligt antal kapitler primært som tekst tilsat nogle få billeder.


Her på hjemmesiden indledes de enkelte afsnit med de samme resumeer. Medens indholdet primært fremstår som strøtanker i form af billednoter tilsat tekster.


Den samlede biografi består således af de omtalte fire bind bestående af de fire pdf-filer med de fem afsnit plus de tilsvarende blade her på hjemmesiden.


Til orientering er materialet først komplet når det viser sig muligt at

download samtlige fire bind via et klik på billederne herover

på dette blad side 1.Skulle jeg mod forventning falde død om inden færdiggørelserne, så vil det være muligt at finde de seneste udgaver på min iMac og på en ekstern disk et eller andet sted i mine skuffer.

Downloads til “En Dreng I Et Spil Kegler”:   Bind I   Bind II   Bind III   Bind IV


Skriveriet er i en evig proces og under en stadig udvikling!

Se status for færdiggørelserne herunder.

@

Download “En Dreng I Et Spil Kegler”:   Bind I   Bind II   Bind III   Bind IV

Dalsgaard, Kjellerup

Elbækvej, Risskov

Silstrup, Skarrild

Tegltorvet, Struer