LANGØR NORDBYHEDE SAMSØ


Frederiksdal er beliggende i Samsøs smørhul Langør, med Danmarks nok flotteste natur.

Ejendommen med sine knap 11,7 hektarer er herover indrammet med rød streg. Dyrkningsarealet udgør det meste af det 7,4 hektarer rektangulære stykke nord for stedets bygninger oven for vejen, der passerer langs kysten mod syd. Det trekantede stykke jord øst herfor er naturlig eng og mose med vandhuller.


Landskabet i området er et overflødighedshorn med flere forskellige naturlige landskabstyper fra strandeng, fyreskov og hede garneret med spor efter gamle ruiner. Dertil kommer et naboskab til den gamle landsbyskole og den romansk/gotisk inspirerede kirke bygget i 1925 til det dengang velfungerende landsbysamfund omkring fiskelejet Langør.

@

Velkommen       Indhold       Stedet       Bruget       Husene       Galleri       Kontakt

Beliggenhed     Langør     Transport