Forhistorisk tid       Historisk tid       Aktuel lovgivning       Visionerne

 

FREDERIKSDAL SAMSØ APS

EJENDOMMEN  OPRINDELIGT


Umiddelbart lignede Frederiksdal i 2017 en forladt landejendom.

Det var den ikke helt, men den var ubeboet og jorden var udlejet frem til år 2020

og ejeren var en arving på jagt efter en køber.


Køberen dukkede op, og den 1. april 2018 overtager familie-anpartsselskabet

“Frederiksdal Samsø Aps” det gamle husmandssted. Ejendommen ser ud som herover, og umiddelbart er der ikke store planer om ændringer udover nødtørftige forbedringer af de eksisterende forhold. I første omgang udskiftning af nedslidte tagplader på taget over den nye lade bygget i 1986


Gennem såvel vedligehold og evt. nybyggeri sigtes der fremover mod en moderniseret æstetisk helhed i lighed med ejendommens oprindelige traditionsbårne arkitektur.

De til enhver tid løbende overvejelser og beslutninger kan følges på hjemmesidens afsnit for:


Bebyggelsen


Der forestår nogle historiske undersøgelser før der kan siges præcist hvornår og hvordan der først er sket en bosætning på stedet, så indtil videre forsøges der med nedenviste umiddelbare fortolkning af foreliggende spor på kort og billeder:

Velkommen       Indhold       Stedet       Bruget       Husene       Galleri       Kontakt

1700 !

1790

1910?

1925?

1935

1965


Det er sandsynligt at der har boet folk på stedet tidligere, men i slutningen af 1700tallet skete der i almindelighed en udskiftning overalt i Danmark omtrent samtidig blev stavnsbåndet ophævet i 1888


https://www.alinea.dk/sites/default/files/Stavnsbaandets%20ophaevelse.pdf


Samso Museum (Samsoe) - All You Need to Know Before You Go (with Photos) - TripAdvisor


Samsø Museum | Da Samsø kom på museum


@

Udskiftningen     Matrikel nr.19     Bopladsen     Demokratiet     Velfærden

1986