Forhistorisk tid       Historisk tid       Aktuel lovgivning       Visionerne       Kontakt

FREDERIKSDAL SAMSØ APS

LOKALHISTORISK BOSÆTNING

Velkommen       Indhold       Stedet       Bruget       Husene       Galleri

@

Udskiftningen til Nordby Hede , her vist på et matrikelkort for 1812


FRA STENALDEREN TIL BRONZE- OG JERNALDEREN

Generel bosætning


Den historiske tid er foreløbig sat til at starte i 1660 med enevældens tid.

Det var nemlig i overgangen mellem Tidlig og Sen Enevælde, omkring 1790, at man i Danmark gennemførte den helt store udskiftning af de dyrkede arealer med de tilhørende gårde.


Markerne var oprindelig delt  hulter til bulter i små agre i forhold til bonitet og tilgængelighed i forhold til  gårdene og landsbyerne, og gennem mange generationer var de siden, gennem rokader mellem arvinger, naboer og andre interessenter, endt i et ufremkommeligt rod... der hæmmede ethvert tilløb til en mere rationel driftsform.


Landet standede i våde, man havde tabt store landområder både  til svenskerne og tyskerne, og kongen/statskassen fattedes penge til genrejsning af det land som var tilbage, og situationen skreg som antydet på et reorganiseret landbrug, hvor arbejdet kunne tilrettelægges langt mere hensigtsmæssigt i forhold til nyudviklede landbrugsmetoder og stadig bedre landbrugsredskaber.


Alt dette førte nu kort sagt til en udskiftning af al jorden i de lokale ejerlaug og landsbyer, således, at de separate jordstykker for hver ejendom fik en mere passende størrelse i forhold til de oprindelige jordstykker, og at hver ejendom blev sammenhængende med en let adgang mellem gårde og jorde. Dette sidste betød så i særlig grad, at mange gårde tilhørende de yderste jordstykker også måtte flytte ud fra landsbyen og i princippet placere sig midt på den nye jord.


Lige præcist hvordan denne proces forløb på Samsø og på Nordby Hede vides ikke her og nu, hvorfor de tilgængelige kilder herom vil blive studeret før sagen vil blive videre belyst her.

For Nordby Hede findes der et matrikelkort fra 1812 som dokumentation for den mulige  bosætning på stedet. Kortet er antageligt en opfølgning på den iøvrigt landsdækkende udskiftning som formodes at have fundet sted også på Samsø omkring 1790.

Af dette matrikkelkort og andre fremgår det
Ertebøllekulturen   Bondesten   Bronzesten   Jernalder   Vikingetid   Middelalder   Renæssance

    

Enevælden vil der blive fabuleret over i underafsnittet “Udskiftningen” hvorefter der fortsættes med de øvrige underafsnit med fokus på  perioderne:


Samsø opstår     Udskiftningen     nr.19     Bopladsen     Demokratiet     Velfærdsstaten

Jægerstenalderen

Bondestenalderen

Bronzealderen

Jernalderen


Vikingetid, Danmark

Middelalder, Danmark

Renæssancen, Danmark

Tidlig enevælde, Danmark Samsø

Sen enevælde, Danmark Samsø k

Demokratisering, Danmark Samsø

Velfærdsstaten, Danmark Samsø


 VIKINGER OG BYERNE  0.800  1.050

1.050  1.500                                               1.500  1.660                           

1.660  1.790               

1.790  1.850    

1.850  1.950   

1.950  2.050   

SOGNENE

Introduktion af de første samfunds

organisationer