Forhistorisk tid       Historisk tid       Aktuel lovgivning       Visionerne

FREDERIKSDAL SAMSØ APS

EJENDOMMEN DER VAR ET HUSMANDSSTED


På Samsø var et lille husmandssted

det ligger lige deromkring hvor vejen når Langør.

Engang groede her roer, korn og kartofler om kap med ukrudt, græs og radiser.

Midt i al den vækst stod de fineste huse med bindingsværk og strå på taget,

og heste, høns og køer puslede i stalden.


Så kom blindheden og lagde det hele ned,

ikke et strå eller et pip var glade

og marker og huse endte indtørrede og tomme.


Og så... lige nu kommer en Jakobsen og flere til

med mange drømme og visioner.


Den historie begyndte den 1. april i 2018.

Velkommen       Indhold       Stedet       Bruget       Husene       Galleri       Kontakt

1952


Frederiksdal, Langørvej 3 i 1952.


Ejendommen  er et tidligere husmandssted.

I de seneste godt 30 år har stedet henstået ubeboet, men har været anvendt som fritidsbolig og mindestue for arvingerne efter den sidste fastboende bonde.

Den nye lade eller maskinhus, som kan ses her på hjemmesidens første side er i 1985 bygget der hvor det gamle stuehus lå, sådan som det kan ses herover med spandrækken langs facaden. Dette byggeri er formentlig gennemført lige før eller efter, at arvingen overtog ejendommen.

Det nye stuehus i forgrunden er bygget i 1930erne. Men hvorfor man har bygget det kan undre, for huset er ifølge oplysninger fra arvingen aldrig blevet anvendt efter hensigten.

De gamle var blevet boende i det gamle stuehus som desuden rummede en stald i den nordlige ende, hvortil også stødte en sidebygning med lade etc.


Da de oprindelige bygninger nu er borte, er det ikke muligt på stedet at afgøre dens historie. Men det kan godt tænkes at der i slutningen af 1700tallet er bygget en enkelt stråtækket længe med bolig og stald i hver sin ende. Det er en bygningstype som har sine rødder helt tilbage til bondestenalderen. Vinkelbygningen med lade kunne godt oprindeligt have været bygget samtidig med stuehuset, men der er stor sandsynlighed for at den er kommet til senere... om ikke andet, så af økonomiske grunde. Da man så måske 100 år senere byggede det nye stuehus ser det ud som om man der, også har lagt nyt tag af cementtagsten på de gamle bygninger og dermed har opnået den fine helhed man kan se på billedet herover.


Så langt så godt, og efterfølgende har stedet nok fortsat i ro og harmoni nogle år. Men i 1959 kan det på billedet tv. herunder konstateres, at et vindue i det gamle stuehus er delvist muret til og at skorstenen er fjernet, så mon ikke de gamle ved den tid var flyttet over i det nye stuehus?

I 1989 så ejendommen ud som på billedet herunder th. men da er de gamle også døde forlængst, og ejendommen  er overtaget af arvingen, som har ladet det hele stå uændret frem til det seneste ejerskifte, hvor store dele af det “nye” tag på maskinhuset var blæst i stykker. Skader som de nye ejere dog har udbedret i 2018.

@

Tidernes Morgen, Homo Habilis, Afrika

Homo Erectus, Afrika Europa

Homo Sapiens, Europa

Jægerstenalderen, Europa, Dk. Ertebølle

Bondestenalderen, Danmark

Bronzealderen, Danmark

Jernalderen, Danmark

2.600.000  -1.800.000

1.800.000  -250.000                                               PARADISET  -250.000  -13.000                           

JÆGERE OG BØNDER  -13.000  -4.000               

-4.000  -1.700    

 BØNDER OG SOLDATER  -1.700  -0.500   

-0.500  0.800   


Vikingetid, Danmark

Middelalder, Danmark

Renæssancen, Danmark

Tidlig enevælde, Danmark Samsø

Sen enevælde, Danmark Samsø k

Demokratisering, Danmark Samsø

Velfærdsstaten, Danmark Samsø


 VIKINGER OG BYERNE  0.800  1.050

1.050  1.500                                               1.500  1.660                           

1.660  1.790               

1.790  1.850    

1.850  1.950   

1.950  2.050   

Flyt historiske

data til

relevante steder

Introduktion til Forhistorie, Lokalhistorie

Aktuelle vilkår og Visionerne

Hovedafsnittet “Stedet” omfatter en løbende analyse af de overordnede vilkår
for Frederiksdal som boplads, sådan som de har været og stadig er,
samt hvad der ellers kunne ønskes i fremtiden.


Forhistorisk tid       Historisk tid       Aktuel lovgivning       Visionerne


Det er nok lidt af en kuriositet, og langt ude, at rode med forholdene helt tilbage i den forhistoriske periode og langt ind i historisk tid. Men for den historiske nørd kan det jo godt være spændende at udforske de ældste og dybeste rødder for den menneskelige bosætning på stedet og dets omegn. Kan der for eksempel findes en rød tråd for den udvikling der har fundet sted?


Praktisk anlagte folk, der gerne vil begrænse sig til kendsgerningerne

om forholdene omkring det nuværende Frederiksdal kan gå direkte til

første blad om den faktuelle historie:


Udskiftningen


Frederiksdal, Langørvej 3 i 2018.

Sammen med nyt tag er der også kommet en ny port i laden

Alle vægge er på vej til at blive kalket hvide.