Forhistorisk tid       Historisk tid       Aktuel lovgivning       Visionerne

FREDERIKSDAL SAMSØ APS

FORHISTORISK BOSÆTNING

Velkommen       Indhold       Stedet       Bruget       Husene       Galleri       Kontakt

@


PARADISET OG JERIKO


Fra Runde Hytter til Firkantede Huse gennem 100.000 år.


Levanten har været kulturernes hovedbanegård der hvor alle skifter! Det vil sige, at det var her  såvel rigtig mange Erectus som Sapiens stoppede op... ofte i flere generationer før de enten blev eller gik videre mod Vest/Europa, mod Nord/Kaukasus eller mod Øst/Asien etc.


For Sapiens vedkommende ankom eller passerede de første måske helt tilbage for 200.000 år siden for så at toppe 100.000 år senere, men dog uden nogensinde at have stoppet helt!


Når så mange afbrød deres vandring og slog sig ned i Levanten, så kan dette kun skyldes at forholdene har været optimale her for den menneskelige overlevelse og skabelsestrang.

Trods de fordelagtige vilkår har der dog altid været et stort antal, som gik videre. Disse var fordelt på to typer... de evigt nysgerrige og eventyrlystne der altid håbede at finde noget endnu bedre, samt taberne der ikke hidtil havde fået tilkæmpet sig en plads i solen!


Levantens kraftcenter var det landområde der senere blev til Israel, Libanon og Syrien
hvortil kan føjes Egypten i øst og Irak/Mesopotamien i vest. Ældste by var Jeriko.

Jeriko lå centralt i området og blev grundlagt af Natufian kulturen som dominerede i perioden  mellem 12.500 og 9.500 år før vor tid. Denne kultur bevægede sig i samme periode fra jæger/samler kultur til bondekultur, en udvikling som siden skulle blive ledende for resten af verden.

I forhold til bosætningen skete der konkret et skifte fra nomadekultur til bykultur, hvilket igen afspejlede sig i bygningstraditionen fra lette runde hytter til firkantede tunge huse, ca. som det er vist på de tre rekonstruerede bygningseksempler øverst her på siden.


Denne udvikling søges evt. beskrevet nærmere ved en senere lejlighed.

Indsatte billeder er foreløbige og rystet ud af ærmet

Runde hytter blev til firkantede huse over 100.000 år.

Neandertalerne   Paradiset   Ertebøllekulturen   Bondekulturen   Metaltiderne


FØR OG EFTER PARADISET

Paradiset fandt ifølge kilderne sted omkring 6.000 år før vor tidsalder i Levanten eller det vi i dag nærmere kalder Mellemøsten.

Det er denne websides antagelse antagelseDe ældste fund i Europa er dateret til at være 2- 300.000 år før Det Moderne Menneskes ankomst her til, og de kan derfor kun være skabt af menneskenes nærmeste forfædre blandt homiderne. Dette indikerer at Homo Erectus tidligt har været i besiddelse af den pionerånd og nysgerrighed der har skullet til, for at skabe den migration fra Afrika via mellemøsten og videre ud i Europa og Asien som man arkæologisk kan se har fundet sted.

Homo Erectus må således allerede fra sin oprindelse for omkring 1.8 mio. år siden være begyndt at sive mod syd og nord ud af Østafrika. Der findes således spor der viser, at de har været i Sydafrika og Asien for 1.6 mio. år siden og senere for o.8 mio. år siden er de også dukket op i Europa, hvorefter de så, over alt, har videreudviklet sig gennem nye forskellige afarter af kendte arkaiske typer som Floresiensis, Antecessors, Heidelbergensis, Rhodesiensis, Cepranensis, Neandertalensis, Denisovaer og Sapiens... hvoraf sidstnævnte, lig med Det Moderne Menneske, er eneste overlevende, efter at Neandertalensis og Denisovaer er uddøde for ca. 30- og 10.000 år siden.

Helt uddøde er der dog ingen der er, for typerne eller arterne har alle parret sig når de er stødt på hinanden, og på den måde har gener fra de ældste arter bevæget sig med op gennem evolutionen til også at være en del af nutidsmenneskets gener.


Homo Sapiens klækkedes i en periode for ca. 800- 500.000 år siden, i stort set samme geografiske område som også de øvrige oprindelige hominider har udviklet sig.

Efter sin tilsynekomst gik der igen anslået 400.000 år før Homo Sapiens for godt 100.000 år siden også forlod Afrika... groft sagt ad samme ruter som Homo Erectus vandrede 1.7 mio. år tidligere. Først kom de til Levanten (Mellem Østen) hvor mange gjorde holdt i årtusinder og hvor det hele toppede med Paradiset, som gik i opløsning for ca. 6.000 år siden hvorefter

menneskene enten blev i området eller, som mange... drog videre mod nord, vest og øst.


Nu hærger Sapiens også på Samsø... det ved vi. Men det er ikke umuligt at området også i sin tid blev besøgt af Neandertalere... eksempelvist i Eem-mellemistiden for 115.000 år siden.

Tidernes Morgen, Homo Habilis, Afrika

Homo Erectus, Afrika Europa

Homo Sapiens, Europa

Jægerstenalderen, Europa, Dk. Ertebølle

Bondestenalderen, Danmark

Bronzealderen, Danmark

Jernalderen, Danmark

2.600.000  -1.800.000

1.800.000  -250.000                                               PARADISET  -250.000  -13.000                           

JÆGERE OG BØNDER  -13.000  -4.000               

-4.000  -1.700    

 BØNDER OG SOLDATER  -1.700  -0.500   

-0.500  0.800   

Eksempler på blandform (rund og firkantet)i Dogon Mali

Eksempler

I Çatalhöyük for 12.000 år siden er den runde form udkonkurreret 

Homo Sapiens