Forhistorisk tid       Historisk tid       Aktuel lovgivning       Visionerne

FREDERIKSDAL SAMSØ APS

FORHISTORISK BOSÆTNING I

Velkommen       Indhold       Stedet       Bruget       Husene       Galleri       Kontakt

@

JÆGER/SAMLER STENALDEREN

Ertebøllekulturen

Frederiksdal er i sin tid grundlagt ved foden af “Bestens Hoved”, der tilbage i jægerstenalderen antageligt var en lille ø svarende til flere af de små ubeboede øer der stadig er nogen stykker af i vore dages fjordlandskab Stavns Fjord. 


Dengang var vandstanden bare højere... eller også er det landskabet der har løftet sig således, at nordby Hede nu er gammel havbund der førhen udgjorde et godt lavvandet fangstområde for datidens mennesker, der dengang for ca. 6.000 år siden havde et væld af bopladser rundt om i øhavet blandt andet bestående de bakketoppe vi kender i dag... Hesselholm, Grønhoved og Armhoved, Kanborg, Gammelholm og Stavns m.fl.

for ikke at nævne de endnu flere længere mod syd.


Disse bopladser har i en lang periode og i stor udstrækning tilhørt Ertebøllekulturen som nok var den kultur der stod fadder til grundformen til det danske længehus som stadig anvendes under en mangfoldighed af former i det danske land.


Ertebøllekulturen var jo en jæger- samlerkultur og var deraf følgende af en nomadisk natur, der måske nok havde faste mangeårige bopladser, men som også strejfede en del rundt under deres jagter, hvor de derfor også har medbragt datidens campingudstyr, den lille wigwam vist omme under Forhistorien.


På et tidspunkt hvor nogen stykker har slået sig ned for et længere ophold et godt sted, er det nemt at forestille sig, at to eller flere personer i en familiegruppe har fundet på, at forbinde to wigwams med indgangene over for hinanden og en rygnings-rem anbragt fra top til top... og så! Voila, havde de et længehus med et soverum i hver sin ende og et fællesrum i midten.

Bopladser i Stavns fjordlandskab 5.000 år før vor tidsregning og måske helt ned til 13.000 år før.

Model af en boplads med køkkenmødning fra Ertebøllekulturen

4.000 - 6.000 år før vor tidsregning.

Neandertalerne   Paradiset   Ertebøllekulturen   Bondekulturen   Vikingerne


Før Før

De første mennesker kom til det nu danske land omtrent samtidig med den seneste istids ophør for rundt regnet 15.000 år siden.


Det vides ikke hvornår præcist om der også kom nogen til området der hvor vi finder Samsø i dag, men i op til 10.000 år har der antageligt færdedes jægere og samlere i området,

både i korte perioder og mere permanent.


I starten har der sandsynligvis kun været enkelte strejfere på jagt efter rensdyr, måske med mange års mellemrum, og de har som minimum medbragt sig let transportable boliger i form af stokke af træ eller knogler fra større dyr, som de har stillet op som et kegleformet stativ beklædt med dyreskind, sådan som man ved at også inuitter har gjort det i tilsvarende klimatiske zoner helt frem til vor tid.


Det kan således ikke udelukkes, at der meget tidligt i hele denne første menneskelige   udviklingsproces på egnen har været besøg af sådanne jægerfolk på toppen af

“Bestens Hoved” oven for  stuehuset på Frederiksdal, ca. der hvor der nu kun kan ses

et gammelt fundament efter et hønsehus.


Man kan forestille sig, at ende op i nedenstående særafsnit hvoraf Ertebøllekulturen er det eneste påbegyndte særafsnit for nuværende:


Ertebøllekulturen   Bondekulturen   Metaltiderne   Vikingetiden   Middelalderen   Renæssancen

Jæger og Samler samfund i Danmark