Forhistorisk tid       Historisk tid       Aktuel lovgivning       Visionerne

FREDERIKSDAL SAMSØ APS

FORHISTORISK BOSÆTNING

Velkommen       Indhold       Stedet       Bruget       Husene       Galleri       Kontakt

@


Geografisk har udviklingen taget sin begyndelse i Østafrika og derfra har den i bølger bevæget sig ned til Sydafrika og op til- og gennem Nordafrika til Levanten eller Mellemøsten og videre via Middelhavet og Sydeuropa og henholdsvis gennem Kaukasus og Østeuropa før den nåede Danmark fra hver sin side. Hertil skal selvfølgelig også nævnes forgreningerne til- op og ned gennem Asien til Amerika og Australien.

NEANDERTALERNE I TERRA DE AMATA


Hytten herover er fra tiden helt tilbage til 400.000 år før vor tid er fundet i Terra de Amata i Frankrig, og det er det absolut ældst kendte spor efter menneskelig bosætning i Europa.

Det er bygget af neandertalere, og det kan ikke udelukkes at sådanne folk også har passeret det land som nu er blevet til Samsø, den gang i Holsten-mellemistiden der bød på varmere temperaturer end nu i Nordeuropa som i øvrigt var dækket af skovsteppe.


De første menneskelignende skabninger opstod omkring 1.800.000 år før vor tid,

og der er således gået tæt på halvanden millioner år før den delvist runde og rektangulære teltformede hytte i Terra de Amata blev bygget. På det tidspunkt kan det i øvrigt antages, at andre tidlige mennesketyper længe havde indrettet sig i naturlige huledannelser og sandsynligvis, med de naturlige huler som inspiration, også havde bygget de, for vor tid, ældst tænkelige menneskelige bygningskonstruktioner fremstillet som

kuppelformede jord-, løv- og skinhytter.


På dette grundlag har mennesket så i umindelige tider, lige siden, arbejdet med- og udviklet på disse få efterhånden verdensomspændende byggekoncepter. I første omgang nok baseret på runde- og siden også på firkantede grundformer, der så gradvist har vundet dominans allevegne. En udvikling man vil kunne kortlægge ved, om muligt, at udforske og studere byggeriets forhistoriske udvikling i de skiftende tidsperioder i verden...

og herunder også på Samsø:

Neandertalerne   Paradiset   Ertebøllekulturen   Bondekulturen   Metaltiderne     


FORHISTORISK TID


I afsnittene om bosætningens forhistorie forsøges det at finde et par smagsprøver trin for trin på, hvordan menneskenes boliger etc. har udviklet sig siden tidernes morgen og frem til og med den kendte bosætning i Frederiksdal i Langør på Samsø.

Udfordringen er, om det er muligt at finde og vise en “bygningsgenetisk” kæde?


Overordnet er forhistorien opdelt i følgende perioder:

Tidernes Morgen, Homo Habilis, Afrika

Homo Erectus m.fl., Afrika Europa

Homo Sapiens, Europa

Jægerstenalderen, Europa, Dk. Ertebølle

Bondestenalderen, Danmark

Bronzealderen, Danmark

Jernalderen, Danmark

-2.600.000  -1.800.000

Terra de Amata 1.800.000  -250.000                                               Paradiset -250.000  -13.000                           

Jægere, samlere og bønder -13.000  -4.000               

-4.000  -1.700    

Bønder og soldater -1.700  -0.500   

-0.500  0.800   


Fra Neandertalere til Homo Sapiens

Der kendes ikke andre antydninger af byggekoncepter så langt tilbage i tiden, men der har sikkert også været mennesker den gang som har bosat sig i naturlige huledannelser, og formodentlig er der også blevet bygget kuppelformede løv- og skinhytter!

Interessant er det også, at man allerede her i forhistoriens ældst kendte bebyggelser har fundet en standard for læskærm til et par personer, men især også at man i det aller tidligste europæiske fund samtidig finder arketypen til menneskehedens mest anvendte bo-koncept for familier og mindre grupper, helt frem til de formodentlig først anvendte bosætninger i Frederiksdal, Langør og på Samsø generelt.


En rund hytte i Olduvai, Etiopien for 1.8 mio. år siden + en Aboriginal klimaskærm.

Oval hytte i Terra Amata, Nice for 3-400.000 år siden.

Model af en Neandertaler klippehule og en næsten nutidig Djibouti hytte
med tæpper i stedet for dyreskind skind.


De skiftende bølger har naturligt gjort sin indflydelse gældende på såvel bygningstraditioner som mennesker, hvilket sidste herover vises med gengivelse af en test af den i Aarhus fødte web-redaktørs gener der viser, at han er 43,6% Kelter eller Nord- og vesteuropæer, 33,6% Viking eller Skandinav, 15,7% Kosak eller Østeuropæer og endelig 7,1% varmblodig Iberer, måske med et touch af Tuareg.

Erectus og Neanderthalerne