Afsnit 1. Præsentation og Orientering

        Velkommen      

            Beliggenhed    

            Langør         

            Transport

            Kontakter


    Afsnit 2. Indholdsoversigt

        Indhold


    Afsnit 3. Ejendommen og dens Historie

        Ejendommen 

            Historisk

                Ertebøllekulturen  

                Bondekulturen  

                Metaltiderne  

                Vikingetiden  

                Middelalderen  

                Renæssancen

            Udskiftningen

            Matrikel nr.19

            Bygningshistorien   

            Gældende lovgivning  

            Visionerne


  

FREDERIKSDAL SAMSØ APS

HJEMMESIDENDS INDHOLDSOVERSIGT


SAMLET INDHOLDSOVERSIGT


Herover kan man billed-touche/klikke sig frem til centrale blade, og

herunder kan man finde samtlige blade på hjemmesiden.

Transport

Velkommen

Agerbruget

Ny Lade

Maskinhuset

Bygningshistorien

Skurvogne

Galleri 1975

Galleri 2018

Matrikel nr.19

Stuehuset

Landbruget

Beliggenheden

Forhistorien

Husmandsstedet

Dyreholdet

@


    Afsnit 4. Idé, Mål og Aktiviteter

        Landbruget 

            Agerbruget    

            Dyreholdet    

            Distribution    

            Finansiering


    Afsnit 5. Ny Orden og Variation

        Bebyggelsen       

            Stuehuset   

            Maskinhuset   

            Hønsehuset   

            Skurvogne

            Laden


    Afsnit 6. Livet i og omkring Stedet

        Galleri   

            1973 

            1975  

            2000  

            2001 

            2016   

            2018

Velkommen       Indhold       Stedet       Bruget       Husene       Galleri       Kontakt

Beliggenhed     Langør     Transport    


SDFE

Kortviser


Historiske

Kort på nettet


Beskrivelse af den

Samsøe 1758


Visit

Samsø


Den Store
Danske


Samsø

Wiki


Billedlinks til relevante eksterne hjemmesider:

Tjek prioriteringen på billedlinks


Tjek den samlede oversigt