FAMILIEGRUPPEN - NØRRE NISSUMSTORBØNDER GÅRDMÆND LANDARBEJDERE OG HUSMÆND


Vi er alle fætterkusiner

Inklusive Niels Christian Lund Johannesen ville den fuldtallige slægtstavle for ham og hans 3 nærmeste generationer af forfædre udgøre ialt

1 + 2 +4 + 8 = 15  personer  fordelt i 8 familier.


Her er der altså allerede et betragteligt frafald i form af “glemte” slægtninge!

Vi har 7 personer og 4 familier involveret og det fremgår således, at slægtforskningen meget hurtigt er reduceret til at handle om bare halvdelen af de mulige! Og det bliver hurtigt til endnu færre, bare vent og se!


Materialet kommer således hurtigt til mest at ligne stikprøver og en dermed mangelfuld dækning, dersom man søger et fuldt dækkende spejlbillede af slægtens eller den enkeltes færden, karakterer og egenskaber... hvilket ikke rigtigt lader sig gøre!

Inden vi har set os om, stammer vi nemlig alle fra hvad som helst... lige fra træl til høvding og lys til mørk, og i løbet af bare 25 generationer vil vi endda have så mange tip23’oldeforældre, at de ville udgøre mere end hele Danmarks befolkning... så strengt taget er menneskeheden bare en stor

fætter- kusinefest.

 

  G6                               G5                                G4                                G 3

   Tip2 Oldeforældre        Tipoldeforældre            Oldeforældre                 Bedsteforældre

Som det fremgår af familietræet herover består Nørre Nissum familiegruppen af fire familier og syv familiemedlemmer hvortil kunne lægges en del søskende og indgifte medlemmer.


Niels Christian og hans hustru Ane Marie er tidligere præsenteret som

Janus forældre og her vil følge en række yderligere oplysninger om parret, men med fokus på Niels Christian, sådan som der tilsvarende vil blive indledt med et fokus på Ane Marie, når der blændes op for hendes forfædre i familiegruppen kaldet VEJRUM Ane Marie.


Efterfølgende markeres de øvrige familier og familiemedlemmer fra

Nørre Nissumgruppen på samme vis...med biografien eller måske

nærmere bare omtalen af en basisperson og præsentationen af dennes forældre der tilsvarende vil følge som nye basispersoner med præsentation af næste generation igen igen, indtil der ikke er flere kendte at tage af.


De tilstedeværende familier i gruppen  rækker fra

Niels Christian Lund Johannesen til oldefaren af samme navn og dennes hustru, Niels Christian Lund (Gamle Lund) og Marianne Breinholt.


I linkrækken forekommer de familiemedlemmer hvorom der

kendes en historie at fortælle, eller hvor en sådan indgår sammen med ægtefællens historie:

Johannes Loumand Nielsen

Marianne Christensen Lund

Niels Christian Gamle Lund

Christen Breinholt Lund

RYDE/HOLSTEBRO Sevel Skole

VEJRUM Vejrumstad

Marianne Breinholt

Afsnit 2.x  indeholder:

Forside med egnskort og gruppens bosætninger

familiegruppen Xxxx

gennemgående statuser

linkrækker

Overskrift

Afsnit 2.x. Xxxx

Stampersons navn m.fl.

G1234

Gruppetræ

billedlinmktavle for hele afsnittet ???

evt. kommentarer

Forfædrelandet med gruppens steder bla.a. Tudskjær og Kongensgaard i Nørre Nissum

NØRRE NISSUM

...begyndende med farfar Niels Christian Lund Johannesen afsluttet med tipoldeforældrene Niels Christian Lund (Gamle Lund) og Marianne Breinholt.