NIELS CHRISTIAN LUND JOHANNESEN (G3-4)

Nørre Nissum, Struer, Ølby, Kvium

Måske fra bryllupet 1890Fra bondedreng i Nørre Nissum og hotelkarl i Struer til gårdmand i Kvium

Gift med Ane Marie Jensen fra Vejrum (G3-5)

Niels Christian var fra Nørre Nissum Sogn

Efter 8-10 år på landet, dukker Niels Christian op som tilmeldt i Gimsing/Struer kommune. Han havde i 1887 fået plads hos byens helt store iværksætter og forretningsmand Mads Schou der ejede pakhuse, foderstofhandler og alt muligt, som også byens hotel. På Schous Hotel (nu Grand Hotel), mødte Niels Christian sin kommende hustru Anna Marie. Hun arbejdede også på hotellet… og snart var deres skæbne afgjort hvis den da, som antydet senere, ikke allerede var afgjort ude i Futtrup i Nørre Lem Sogn hvor de begge havde færdedes i deres spæde ungdom.


Tjah, under alle omstændigheder faldt de helt for hinanden i Struer og i maj 1890 blev de gift i Gimsing Kirke. Anna Marie hørte godt nok til Vejrum kirke, men den var under hovedreparation, så det afgjorde den sag.

NIELS OG ANES FAMILIETAVLE


Parret fik 12 børn sammen, og man kan umiddelbart konstatere, at 4 børn døde i fødselsåret lige som, at mindst 7 af deres børn iøvrigt også selv fik børn.

Blandt børnene var Janus Lund *1893 og

Kristen Lund *1906


Kristen var faren til Sonja Lund, skolelærer i Vejrum... og forfatter til slægtsrapporten som kan læses/downloades herLidt om Lund

Indtil nu har eftertiden anset moren Mariane for at være død kort tid- eller et par år efter Niels Christians fødsel. Men nye oplysninger fundet i MyHeritage angiver morens død til den 27 maj 1877, hvor hun skulle være død hjemme på Tudskjær! Sandsynligvis har hun været meget svag efter de mange barnefødsler, men hun skulle altså have levet videre indtil Niels Christian var i 13årsalderen! Tilsvarende har man også ment, at faren var død tidligt! Men også dette har siden vist sig som nok værende forkert... Niels Christian skulle endda have nået, at blive 24 år før faren døde den 6. september 1887!


Kun 4 søskende inklusive Niels Christian nåede voksenlivet. Den ældste søster Line var 20 år ældre end ham, og sandsynligvis har hun ind imellem overtaget ansvaret for de mindre søskende når moren ikke kunne magte det og/eller når faren var ustabil! Det må formodes, at have været et hårdt og udfordrende liv i landarbejderhuset i Tudskjær, udstykket fra gården Grebsgaard lidt nord for.


Huset var Niels Christians forældre kommet til i deres unge år, formentlig med hjælp fra Niels oldeforældre på morens side... Niels Christian “Gamle” Lund og Marianne Breinholt. Muligvis har moren... Marianes familie, efter oldefarens død fortsat sikret at Tudskjær kunne vedblive som barnebarnet og hendes børns bolig! Og måske har faren Johannes, trods anklagerne om det modsatte, alligevel været til stede!

Futtrup, Brunsgaard og Sandholm var blandt de nærmeste naboer til Tudskjær.

Tudskjær Hus i Nørre Nissum Sogn er nu nedrevet (Modelfoto)


De flyttede snarest sammen ind i en lejlighed i Kirkegade, hvor Janus Lund og et par søskende mere også blev født, før familien et par år senere flyttede til husmandsstedet Stentoft i Øster Ølby for at drive et mindre landbrug der.


Efter et par år i Ølby flyttede familien dog igen. Denne gang i 1907 til gården eller boelstedet Vestergaard Lille i Kvium i Hjerm Sogn. Måske var det et tilfældigt valg, men det kunne også hænge sammen med, at det var midt i Niels Christians navnebror og oldefars hjemegn. Han var den oldefar, som Niels Christian var opkaldt efter, og det var ham der havde forladt stillingen som forvalter på Rydhave Slot noget nær 100 år tidligere for at blive svigersøn på Kongensgaard i Nørre Nissum. At stedet også skulle komme til at ligge omtrent som nabo til gården Bents Boel viser nok bare, at familien faldt så godt til, at sønnen Janus senere valgte dette sted, for at vende hjem til sit barndomsland.


Straks efter flytningen kaldte Niels Christian sig gårdejer på Vestergaard Lille… ikke at forveksle med den noget større Vestergaard inde ved selve Kvium.

Schous Hotel med to tårne i Østergade og udsigten til fjorde n fra det ene tårn.

Tudskjær27 maj 1877

Af de 11 børn overlevede de 7, og de ses her ved et et arrangement i ca. 1911.


Kathrine, Martin, Janus, Jenny, Jane, Johannes , Jens Peter og Kristen

NIELS CHRISTIAN LUND


Niels Christian blev født den 15. august 1863 under fattige kår i et landarbejderhus, Tudskjær Hus i Nørre Nissum Sogn nær , landsbyen Futtrup i Nørlem sogn . Han var det yngste barn af en søskendeflok på ialt 11 børn efter Johannes Loumand Johannesen Marianne Christensen Lund.

Det er tænkeligt..! Men under alle omstændigheder har Breinholt Lund familien nok fulgt de udsatte børn, hvoraf flere fra starten, og usædvanligt for den tid, havde fået morens efternavn “Lund” som mellemnavn, i dåbsgave... herunder også Niels Christian med Lund Johannesen.


Ja, og hvorom alting er, så blev Niels konfirmeret i 1878 i Nørre Nissum, som han ved samme lejlighed forlod uden de mest imponerende skudsmål fra hverken skole eller præst! Umiddelbart ser det jo da også ud til, at han har haft rigeligt at se til foruden da…!


Niels Christian er formentlig, som de fleste, kommet ud at tjene på landet efter konfirmationen. Han var i forskellige pladser på gårde i Nørre Nissum, Nørlem, Tørring og Fabjerg. Dengang lavede man generelt ansættelsesaftaler for et år ad gangen fra 1. november til 31 oktober… og med en sådan kontrakt havde man en "plads", og det var en garanti for en nogenlunde tilværelse det næste år… som regel også for bonden! Det var i hvert fald meget skadeligt for en persons renommé at "løbe af pladsen"... ordentlige folk holdt en aftale, og Niels Christian var ikke typen der løb af pladsen og han blev endda to år på Brunsgaard i Nørlem.

Den gård var iøvrigt hans kommende hustru Ane Maries slægtsgård og stedet hvor hendes farmor Kirsten var født. Desuden var hendes far født på en anden gård i nabolaget... Sandholm på den anden side af- og lidt syd for Futtrup. 


Det vil sige, at det med at de mødtes på den fælles arbejdsplads i Struer muligvis ikke har været helt tilfældig! Man ser for sig, at de to i barn- og ungdom er mødtes hen over markskellene og til høstballerne i Futtrup. Den ene har så senere banet vejen for den anden, så de kunne blive kollegaer på hotellet... ja, og så har kærlighedskarrusellen naturligvis kørt sine egne vegne.Johannes Loumand Johannesen *1817 og

Marianne Christensen Lund *1820.

   G2 ane 2

   Stamparret

    G1 ane 1

    Probanden / børn

    G3 ane 4-5

    Forældre


Anetavlereferat fra G3 - A4 til G4 - A8&9


Niels Christian Lund 

...blev født i Tudskjær Huse, Futtrup, Nørlem Sogn den august 1863.


Han var det yngste barn af en søskende-flok på 11 efter landarbejder,


Johannes Loumand Johannesen *1817 og

Marianne Christensen Lund *1820.


Da Niels Christian var 14 år døde hans mor og da han var 23 år døde hans far.


Den 9. maj 1890 giftede han sig med Ane Marie Jensen *1868.


Den 6. september 1987 døde Johannes i Lemvig.

  

   G4 ane 8-9

   Oldeforældre

    G3 ane 4-5

    Bedsteforældre

    G2 ane 2

    Stamparret

GENERATIONER OG ANENUMRE I FORHOLD TIL PROBANDEN (LUNDERNE)


DATA OG OPHAV FOR

NIELS CHRISTIAN LUND

FAMILIEGRUPPE 2 STAMPARRET HJERM

 

Mariane_G4-9+18%2619.html
Johannes_G4-8+16%2617.html
janus-G2-2+4%265.html


Niels Christian & Ane

...deres samliv foregik i familiegruppe 2


Niels Christians rødder findes yderligere via forældrene:

 

NIELS CHRISTIAN LUND

Niels Christian Lund, faren til de otte søskende på foregående billede var selv ud af en større søskendeflok... den yngste af 11, hvoraf 5 døde som spæde eller små og hvortil kom, at 2 brødre også var døde meget unge, som følge af deltagelse i krigen i 1864.


Hidtil har man anset moren Mariane for død højst et par år efter Niels Christians fødsel, men nye oplysninger fra MyHeritage angiver morens død til den 27 maj 1877, hvor hun skulle være død på Tudskjær! Muligvis har hun været meget svag efter de mange barnefødsler! Det vides ikke, ligesom der heller ikke vides hvorfor  faren også har været meldt død omtrent samtidig, men også siden har vist sig at have levet længere... til den 6 september 1887!


Kun 4 søskende inklusive Niels Christian nåede voksenlivet. Den ældste søster Line var 20 år ældre end ham, og sandsynligvis har hun ind imellem overtaget ansvaret for de mindre søskende når moren ikke kunne magte det og/eller når faren var ustabil! Det har sikkert været et hårdt og udfordrende liv i landarbejderhuset Tudskjær nær landsbyen Futtrup, udstykket fra gården Grebsgaard lidt nord derfor.


Huset var Niels forældre kommet til i deres unge år, formentlig med hjælp fra Niels morfar Christen Breinholt Lund. Muligvis har morens, Marianes familie, efter morfarens død fortsat sikret at Tudskjær kunne vedblive som børnenes bolig! Og måske har faren Johannes, trods anklagerne om det modsatte, alligevel været til stede! Det er tænkeligt... men under alle omstændigheder har Breinholt Lund familien nok fulgt de udsatte børn, hvor flere fra starten, og usædvanligt for den tid, havde fået morens efternavn... Lund i dåbsgave, herunder også Niels Christian.


Ja, og hvorom alting er, så blev Niels konfirmeret i 1878 i Nørre Nissum, som han ved samme lejlighed forlod uden de mest imponerende skudsmål fra hverken skole eller præst! Umiddelbart ser det jo da også ud til, at han har haft rigeligt at se til foruden da… eksempelvis barebare det, at overleve!


Niels Christian er selvfølgelig, lige som de fleste, kommet ud at tjene på landet efter konfirmationen. Han var i forskellige pladser på gårde i Nørre Nissum, Nørlem, Tørring og Fabjerg. Dengang lavede man generelt ansættelsesaftaler for et år ad gangen fra 1. november til 31 oktober… og med en sådan kontrakt havde man en "plads", og det var en garanti for overlevelse det næste år… måske også for bonden! Det var i hvert fald meget skadeligt for en persons renommé at "løbe af pladsen", ordentlige folk holdt en aftale!


Niels Christian løb ikke af pladsen og blev endda to år på Brunsgaard i Nørlem. Den gård var iøvrigt hans kommende hustru Ane Maries slægtsgård og fødehjem for farmoren Kirsten!

Da han var 14 år døde hans mor og da han var 23 år døde hans far. Den 9. maj 1890 giftede han sig med Ane Marie Jensen *1868.


Niels Christian døde i januar 1942 i deres sidste bolig... et aftægtshus på Lavheden, Holstebro.


Den 21. januar 1962 døde Ane Marie

på Hjerm plejehjem.

Niels Christian blev født i Tudskjær Huse, Futtrup, Nørlem Sogn den 

15. august 1863. Han var det yngste barn af en søskende-flok på 11 efter Johannes Loumand Johannesen *1817 og Marianne Christensen Lund *1820. Da han var 14 år døde hans mor og da han var 23 år døde hans far. Den 9. maj 1890 giftede han sig med Ane Marie Jensen *1868.

Tudskjær Huse bestod af to samtidige og ens landarbejderhuse hvor det sydlige, og muligvis Niels fødehjem, ikke findes mere.

NIELS CHRISTIAN LUND

Niels Christian Lund, faren til de otte søskende på foregående billede var selv ud af en større søskendeflok... den yngste af 11, hvoraf 5 døde som spæde eller små og hvortil kom, at 2 brødre også var døde meget unge, som følge af deltagelse i krigen i 1864.


Hidtil har man anset moren Mariane for død højst et par år efter Niels Christians fødsel, men nye oplysninger fra MyHeritage angiver morens død til den 27 maj 1877, hvor hun skulle være død på Tudskjær! Muligvis har hun været meget svag efter de mange barnefødsler! Det vides ikke, ligesom der heller ikke vides hvorfor  faren også har været meldt død omtrent samtidig, men også siden har vist sig at have levet længere... til den 6 september 1887!


Kun 4 søskende inklusive Niels Christian nåede voksenlivet. Den ældste søster Line var 20 år ældre end ham, og sandsynligvis har hun ind imellem overtaget ansvaret for de mindre søskende når moren ikke kunne magte det og/eller når faren var ustabil! Det har sikkert været et hårdt og udfordrende liv i landarbejderhuset Tudskjær nær landsbyen Futtrup, udstykket fra gården Grebsgaard lidt nord derfor.


Huset var Niels forældre kommet til i deres unge år, formentlig med hjælp fra Niels morfar Christen Breinholt Lund. Muligvis har morens, Marianes familie, efter morfarens død fortsat sikret at Tudskjær kunne vedblive som børnenes bolig! Og måske har faren Johannes, trods anklagerne om det modsatte, alligevel været til stede! Det er tænkeligt... men under alle omstændigheder har Breinholt Lund familien nok fulgt de udsatte børn, hvor flere fra starten, og usædvanligt for den tid, havde fået morens efternavn... Lund i dåbsgave, herunder også Niels Christian.


Ja, og hvorom alting er, så blev Niels konfirmeret i 1878 i Nørre Nissum, som han ved samme lejlighed forlod uden de mest imponerende skudsmål fra hverken skole eller præst! Umiddelbart ser det jo da også ud til, at han har haft rigeligt at se til foruden da… eksempelvis barebare det, at overleve!


Niels Christian er selvfølgelig, lige som de fleste, kommet ud at tjene på landet efter konfirmationen. Han var i forskellige pladser på gårde i Nørre Nissum, Nørlem, Tørring og Fabjerg. Dengang lavede man generelt ansættelsesaftaler for et år ad gangen fra 1. november til 31 oktober… og med en sådan kontrakt havde man en "plads", og det var en garanti for overlevelse det næste år… måske også for bonden! Det var i hvert fald meget skadeligt for en persons renommé at "løbe af pladsen", ordentlige folk holdt en aftale!


Niels Christian løb ikke af pladsen og blev endda to år på Brunsgaard i Nørlem. Den gård var iøvrigt hans kommende hustru Ane Maries slægtsgård og fødehjem for farmoren Kirsten!