GODSERNE

Slægtens forfædre var oprindeligt alle en del af almuen. Men enkelte brød den sociale arv og slog sig op som storbønder og godsejere.

Herregården Bidstrup ligger 30 km. nord for Aarhus.


Herregårdene, Godserne og Slottene

...er komplekse fortællinger, som varierer meget. Indtil jeg har studeret emnet nærmere vises der blot nogle få løsrevne repræsentanter for dem indtil videre.

Blot for at give et nødtørftigt signalement af slagsen!


Umiddelbart er alle kategorier storslåede og historiestudier vil sikkert afsløre, nogle spændende fortællinger om den status de enkelte har opnået!

Marsvinsholm Slot

@

Engelsholm Slot


Der er ikke mange godser der stadig drives som foregangslandbrug mere tror jeg. Eksempelvis supplerer Lundsgaard Gods økologisk kvægavl med bryggerivirksomhed og restaurant, og jorden fra Gyldensten Gods er solgt fra til landbrug medens Hovedbygningerne har lagt plads til delikatesse produktion og turistrundture og er iøvrigt til salg i 2019 for 40.000.000 kr. Nakkebølle Gods er mest lystgård, men herfra er der stadig skovbrug og planteavl, og så er denne endda til salg, og det til Danmarks højeste udbudspris i 2018... 90.000.000 kr. Men så ligner det også et slot.

Herregårdene

 

Godserne

 

Slottene

 

Herregårdene og Godserne og Slottene


Herregårdene har i et årtusinde været hovedsæde eller hovedgård for et gods, som ydermere bestod af et antal fæstegårde, landarbejderhuse og overdrev m.m. som altsammen kun kunne tilhøre kirken, kongen eller kongens normalt nærmeste støtter... adelen. Efter reformationen i 1500tallet røg kirken dog ud af denne kreds, hvorefter kun kongemagten eller en adelsfamilie kunne sidde på en herregård.

Fordelingen af disse ejerskaber var klart brikker i eftertidens magtspil hvor de har været en del af en meget omskiftelig og dynamisk proces med skiftende konstellationer og arronderinger fortrinsvist orkestreret af kongen og dennes rådgivere.


Mod at varetage kongens interesser på alle planer var herregårdene eller godserne, med medfølgende adel, priviligerede med skattefrihed og lovmæssig ret til at forlange hoveriarbejde fra de underlagte fæstebønder, der også i en lang periode var livegne, således at mænd især ikke var tilladt at forlade deres fødesogne. Store landbrugsreformer i 1700tallet førte i særlig grad til indførelse af selveje for de hidtidige fæstebønder samt til udflytning, af de tætliggende gårde i landsbyerne, til en spredt placering centralt placeret ude på deres tilhørende marker.


En herregård” har nærmest altid en lang og interesant historie og fremstår almindeligvis herskabeligt med pompøse stue- eller hovedhuse omgivet af store flotte avlsbygninger, og fra 125 til 250 tønderland jord. I moderne tid er en del jord solgt fra og mange herregårde er overgået til helt andre funktioner af kulturel og anden erhvervsmæssig karakter.


Et gods” har en herregård som hovedgård og kunne i sin tid inkludere yderlig fra 800 til ca. 1200 tønderland med fæstegårde, møller, smedjer og -huse samt måske en landsby. Nu er alt dette overvejende kommet i selveje eller i nogen tilfælde i forpagtning.


Et slot” er/har været som et gods, måske bare større eller i det mindste mere fornem. Et gods der således er, eller har været, ejet af en fyrstelig person er som regel blevet betegnet som et slot.

Et slot er typisk markeret med tårne og/eller voldgrave etc.


Ja det er kompliceret at kategorisere her i den dyre ende... eller, lad os bare sige, at jeg også er noget på udebane!

Liselund Slot

Gyldensteen Gods

Nakkebølle Gods

Herregården Baggesvogn

Herregården Østergaard Nordsalling

Lundsgaard Gods


Ja, men det er jo så her man med lidt held kan finde

en prinsesse og et helt kongerige.

Engelsholm Slot ved Vejle er i dag højskole og Marsvinsholm Slot ligger i Skåne med sine godt 3.000 tønderland og er bolig!

Liselund Slot med park hører under Nationalmuseet

Skulle et af slottene være til salg ville jeg personligt satse på Liselund.

Passionerne