INDUSTRILANDBRUG

Konkurrenceforslag til kvægbrug med 500 køer ved Aars.


Som proprietærgårdene er industrilandbrug nu på vej grundet ny udvikling i vilkårene for landbrugsdrift.

Mange ældre proprietærgårde fungerer nu som organisations- og firmadomiciler etc., samtidig med at jorden bruges til planteavl og braklægning eller græsning for kødkvæg, medens det topmoderne aktive og intensive landbrug sammenlagt af jorden til nu nedlagte gårde i hobetal viser tendenser til at vokse langt ud over grænserne for de oprindeligt tilladte størrelser for proprietærgårde. Et fænomen der forventes også i stigende grad vil komme til at dominere  bondelandet... enhederne bliver større og større!


Nye vilkår har således nu, på samme måde som i forhold til den lovgivningsmæssige åbning i forhold til proprietærgårdene i sin tid, dikteret

behovet for en helt ny landejendomstype... “industrilandbruget”.


Der er således tale om både nye ejerformer og nye driftformer på vej, som vil revolutionerer alt hvad der hidtil har været kendt inden for landbrug... eksempeltvist i form af nye kollektive ejerskaber, nationale og internationale kapitalfondes medvirken, digitalt selvkørende maskinparker og meget mere, hvor de endnu kendte familiebrug i deres nuværende form ikke mere kan være med.

Industrilandbrugene

 

@


Her har vi en rigtig familiegård af den gammeldags familieslags. Noget tyder på, at gården har fået organiseret mere jord end hvad den havde oprindelig... sandsynligvis i form af jord fra nedlagte landbrug i nabolaget eller længere borte, og nye yderligere bygninger har måttet tilføjes her på en gård i nærheden af Lemvig

På det øverste billede herover har vi en fantastisk fremtidsvision for frem-tidens svineproduktion med måske 500 søer på gården ved Lemvig!


Forslaget var i 1913 et futuristisk vinderprojekt i en arkitektkonkurrence udskrevet af Realdania der jo ellers er berømt for sit store arbejde for vedligeholdelse af den danske arkitekturarv. Projektet var rigelig avanceret og interessant, men også mangelfuldt i forhold til en praktisk anvendelse.


Istedet kom et andet projekt på banen som vist på det mellemste modelfoto herover. Dette forslag var også meget moderne og imponerede blandt andet også ved sit storslåede landskablige greb.


Hvad der er gået galt vides ikke, men ved et opslag på adressen er fundet det endelige resultat som til forveksling ligner en opfotografering af udgangspunktet vist på det første billede fra gården som det så ud 2009.


Denne endelige model er forhåbentlig funktionel, men nogen arkitektonisk fremtidsåbenbaring er der ikke tale om... andre må prøve igen!


En ting er nemlig sikkert, og det er at udviklingen af landbruget vil fortsætte til uanede højder, også i fremtiden.

EFTERTANKE


Udviklingen kræver og kræver... og mod udviklingen kæmper kun tåber lyder det omkring kakkelbordene til søndagenes eftermiddagskaffe!


Og dog... sådan var det også med økologisk landbrug der i min ungdom startede, som det stadig noget ukendte biodynamiske landbrug, hvorefter det så blev modereret i forhold til sit astrologiske indhold, og med det resultat, at man nu efter over 50 års forløb, kan købe økologisk inden for så godt som alle varetyper. 10% af al dansk landbrugsareal er nu økologisk, sådan som det iøvrigt nærmest var over alt for 100 år siden.


Vi har således nu/endnu et samfund der udover jagten på stadig øget materiel vækst, også er åben i forhold til imødekommelse af mere sociologisk determinerede behov for indpasning af mindre selvstændige underleverandører og nicheproduktioner etc. med kvalitativt alternative biologiske værditilsnit.


Hertil kommer så at landbruget på andre værdimæssige planer også står over for eksplosivt øgede krav om nye løsninger, heraf ikke mindst i forhold til opnåelse af nye klimabalancer og dertil hørende nødvendige tilpasninger og nyskabelser inden for avl og drift.

Passionerne