Forhistorisk tid       Historisk tid       Aktuel lovgivning       Visionerne

FREDERIKSDAL SAMSØ APS

EJENDOMMEN DER VAR ET HUSMANDSSTED


På Samsø var et lille husmandssted

det ligger lige deromkring hvor vejen når Langør.

Engang groede her roer, korn og kartofler om kap med ukrudt, græs og radiser.

Midt i al den vækst stod de fineste huse med bindingsværk og strå på taget,

og heste, høns og køer puslede i stalden.


Så kom blindheden og lagde det hele ned,

ikke et strå eller et pip var glade

og marker og huse endte indtørrede og tomme.


Og så... lige nu kommer en Jakobsen og flere til

med mange drømme og visioner.


Den historie begyndte den 1. april i 2018.

Velkommen       Indhold       Stedet       Bruget       Husene       Galleri

1952


Hovedafsnittet “Stedet” omfatter en analyse af de overordnede vilkår for Frederiksdal som boplads, sådan som de har været og stadig er, samt hvad der ellers kunne ønskes i fremtiden.


Forhistorisk tid       Historisk tid       Aktuel lovgivning       Visionerne


Som en kuriositet indleder jeg legen med, i den forhistoriske periode og langt ind i historisk tid at udforske de ældste og dybeste rødder vedrørende den menneskelige bosætning for, om der kan findes en rød tråd for udviklingen op gennem den historiske proces!

Under dise bestræbelser er der muligvis kun perifert relevans for dagens Samsø.
I så fald bedes de ikke historisk interesserede om at læse uden om, eller at bære over.


Den konkrete analyse af forholdene omkring det nuværende Frederiksdal begynder her:


Udskiftningen

@

Tidernes Morgen, Homo Habilis, Afrika

Homo Erectus, Afrika Europa

Homo Sapiens, Europa

Jægerstenalderen, Europa, Dk. Ertebølle

Bondestenalderen, Danmark

Bronzealderen, Danmark

Jernalderen, Danmark

2.600.000  -1.800.000

1.800.000  -250.000                                               PARADISET  -250.000  -13.000                           

JÆGERE OG BØNDER  -13.000  -4.000               

-4.000  -1.700    

 BØNDER OG SOLDATER  -1.700  -0.500   

-0.500  0.800   


Vikingetid, Danmark

Middelalder, Danmark

Renæssancen, Danmark

Tidlig enevælde, Danmark Samsø

Sen enevælde, Danmark Samsø k

Demokratisering, Danmark Samsø

Velfærdsstaten, Danmark Samsø


 VIKINGER OG BYERNE  0.800  1.050

1.050  1.500                                               1.500  1.660                           

1.660  1.790               

1.790  1.850    

1.850  1.950   

1.950  2.050