HARUDERNE

XXX

@

xx   xx   xx


Fra 1500tallet og sikkert meget længere tilbage har slægterne især haft sin gang i landskaberne syd for Limfjorden fra Ferring i vest til Ryde i Øst.

 

På dansk kom Hardsyssel til at bestå af Vandfuld (Harboør), Skodborg (Lemvig), Hjerm (Struer), Ginding (Sevel), Ulfborg, Hammerum (Herning), Hind (Ringkøbing) og Bølling (Skjern) herreder... senere suppleret med Nørre Horne (Tarm) herred i amtet.


og det kan således konkluderes, at slægtens medlemmer er ægte Haruder som folk fra Hardsyssel er blevet kaldt

Amt 1793 1970 er


Stammeopdelinger og efter dem syslerne fungerede således fra tidernes morgen og helt frem til middelalderens og reformationens slutning i 1536, hvor protestanterne tog over efter katolikkerne. 

De mest kendte stammer var de gamle kimbrere og teutoner fra henholdsvis Himmerland og Thy, men også Hardsyssel var et stammesamfund, og de blev kaldt "Haruder".

Disse tre stammer og sikkert flere til tog, i tiden før vor tidsregning, på togter til Sydeuropa hvor de kæmpede med- og mod Cæsar.


Slægternes gang


Når vi i dag ser på slægternes gang, så ser vi almindelige dødelige højst 3- 400 år tilbage i tiden og altså kun en lille smule ned gennem toppen af isbjerget når det handler om forfædresporene for Lund og Madsen… hvor imellem vi desuden også finder slægter som:

Lægaard, Østergaard, Breinholt, Jensen, Ørum, Gade, Bonde og Skaaning med mange flere.

Ved efterfølgende omtale af enkeltindivider og grupper af forfædre fundet i det viste hånd- og fingernetværk forsøges det at skabe et "billede" af slægtens substans.

Formentlig rækker vore gener helt tilbage i et eller andet omfang og helt sikkert er der kommet mange nye gener til hen ad vejen.

For at illustrere og forstå  de mægtige antal af forfædre kan man se på vedlagte skema hvordan antallet af forfædre forøges med i hver generation, det bliver hurtigt til flere end hele verdens befolkning!


….og som supplement kan man jo lege lidt med at indsætte nogle udvalgte forfædre og/eller særlige verdensbegivenheder etc.

 

@

Begynd her
Noget uventet er der således dukket en fortælling op om at de to slægter sandsynligvis har har rødder i lokalområdet helt tilbage til før bronzealderen hvor forskellige ydmyge almuestammer gik og passede sig selv indtil en ude fra kommende og mere agressiv stamme “Haruderne” dukkede op i begyndelsen af der først årtusinde... flere hundrede år før den ældst kendte nordiske hersker Angantyr rakte den første lillefinger til den første missionær på den tid hvor vi også

Begynd her

4


Haruderne

Hardsyssel har været beboet siden tidernes morgen, og her har antageligt boet flere stammer som formodes at have haft deres oprindelse i det sydvestlige Europa! Dette til forskel fra Danerne som antageligt er kommet hertil fra Kaukasus i øst... efter at have trængt sig op forbi Baltikum og ned gennem Sverige og så gradvist mod vest over Sjælland og Fyn til det østjyske hvor de er stødt på de ældre jyske stammer, og har skabt konflikter og nye opbrud.


Et af disse stammer var Haruderne. De havde ellers stolte kriger-traditioner, men lod sig presse vestover hvor de så sammen med de lokale broderfolk ved havet har holdt stand mod de påtrængende Danere.

Sprogforskere har fundet frem til, at Hardsyssels stednavne i et betydningsfuldt omfang må stamme fra tiden før Haruderne, som så ellers har overtaget teten i den lokale samfundsudvikling, men også gerne i samarbejde med de første stammer. Danerne var blevet stoppet ved den jyske højderyg hvor især et vidtforgrenet hedeland skabte et varigt tomrum mellem folkeslagene i øst og vest hvilket igen satte sig spor med forskellig sproglig udvikling der i dag knap lader sig registrere! Dog kan man stadig i de fjerneste kroge af Hardsyssel støde på talemåden “en hus” frem for det østdanske “et hus”.


I 1793 oprettedes Ringkøbing Amt som vi kendte det frem til 1970/2006.

@