Forhistorisk tid       Historisk tid       Aktuel lovgivning       Visionerne

FREDERIKSDAL SAMSØ APS

FORHISTORISK BOSÆTNING

Velkommen       Indhold       Stedet       Bruget       Husene       Galleri

@


BRONZEALDEREN


Huse og Byer i Europa

Runde hytter og Telte blev til firkantede huse over 100.000 år.

Tidernes morgen   Paradiset   Ertebøllekulturen   Bondekulturen   Metaltiderne     


JÆGERE OG BØNDER MOD NORD


HULER OG TELTE

Medens mange stoppede op og blev i Levanten (Hovedbanegården) var der også en del der vandrede videre langt mod nord op til Kaukasusområdet (En af flere Centralbanegårde) hvorfra og hvorigennem der siden kom til at foregå utallige folkevandringer frem og tilbage med alle mulige forgreninger, og her ikke mindst mange i bronzealderen i perioden for 5.000 til 7.000 år siden... til nordeuropa og herunder også Danmark.

Det var fortrinsvist hyrder kaldet “Yamnaya-folket”. De var gennemgående 7 cm. længere end folk ellers, og det var dem der ændrede vore begravelsestraditioner fra jættehøje, med flere begravet i samme høj, til de mange enkeltmandsgravhøje som vi stadig kan se i det danske landskab. På det mere praktiske plan var det desuden også dem der i særlig grad fik sat skub i landbrugets udbredelse her... og en kraftig indikator for dette er, at det også var dem der havde udviklet det laktoseresistente gen som i dag gør det muligt for langt de fleste danskere at drikke mælk! Yamnayaerne havde nemlig rødder helt tilbage til de første Kaukasiske neandertalere for vel 300.000 år siden og dertil til de første Sapiens for vel 100.000 år, og med store bestande af geder og kvæk på de kaukasiske stepper havde de således gennem utallige generationer haft rigelig med tid til at mutere en tilpasning af deres gener så de kunne drikke mælk uden at få vrøvl med maven.


Hvad udvikling af lokale byggetraditioner angår, så er det meget komplekst at afgøre hvordan det er forløbet. Umiddelbart kan man få det indtryk, at der i hvert nyt centralt landområde som Levanten, og her Kaukasus eller i Mellemeuropa samt på andre kontimenter, er foregået en tilsvarende udvikling, men på forskellige tidspunkter... begyndende med huler og runde hytter, som så afhængig af levevilkår gradvist er udviklet i forskellige retninger.

Et væsentlig trin i disse udviklingstrin har været at bygge forsvarsværker... forte og borge, hvor man har haft mulighed for at forsvare sig mod en rig mangfoldighed af andre stammer, byer og i sidste ende hele territorier og lande. Stridigheder af etnisk karakter som faktisk stadig eksisterer i stort omfang, og ikke mindst i Kaukasusområdet.Great maps from "Indo-european demic diffusion model" 06.2107

Vores forfædre kom fra Yamnaya på den kaukasiske steppe - politiken.dk


-5.000 hyrdefolk – Yamnaya-folket fra kaukasus

Tidernes Morgen, Homo Habilis, Afrika

Homo Erectus, Afrika Europa

Homo Sapiens, Europa

Jægerstenalderen, Kaukasus Europa

Europa Ertebølle Bondestenalderen, DK

Bronzealderen, Danmark

Jernalderen, Danmark

2.600.000  -1.800.000

Forhistorisk tid      1.800.000  -250.000                                               PARADISET                    -250.000  -13.000                           Kaukasus                          -13.000  -4.000               

JÆGERE OG BØNDER        -4.000  -1.700    

 BØNDER OG SOLDATER   -1.700  -0.500   

-0.500  0.800   

Eksempler på blandform i Dogon Mali


Vikingetid, Danmark

Middelalder, Danmark

Renæssancen, Danmark

Tidlig enevælde, Danmark Samsø

Sen enevælde, Danmark Samsø k

Demokratisering, Danmark Samsø

Velfærdsstaten, Danmark Samsø


VIKINGER OG BYERNE         0.800  1.050

1.050  1.500                                               Renæssancen                          1.500  1.660                           

1.660  1.790               

Udskiftningen                          1.790  1.850    

1.850  1.950   

Velfærdsstaten                        1.950  2.050