@MAN ER VEL HARDBO...


Vedrørende billedet fra Fjaltring er lige nævnt det digre bogværk “Man er vel hardbo...” Lad mig derfor præsentere dette nærmere. Selv annoncerer det med, at være en familiekrønike fra Nordvestjylland... dækkende de sidste 600 år, for to slægter... Møller og Jensen fra Krabbesmark og Balleby

lidt sydvest for Lemvig.


Krøniken er først og fremmest en fantastisk historie, samlet og fortalt af folk der har været der selv... en far, Erling og hans to sønner Christen og Lars, alle med efternavnet Møller. Erling er, sammen med 65 andre fætre og kusiner, med i værket som ane nr. 1 i slægten... ligesom han også tilhører en gruppe på 14 dobbelt fætterkusiner! Hvilket kommer af, at der i 1903 og 1906, i den foregående generation, var to hold forældre... hvor en bror og søster fra Vester Balleby og et modsvarende søskendepar fra Krabbesmark havde giftet sig med hinanden, hvorefter deres børn naturligvis blev fætter kusiner til hinanden både gennem deres mor og deres far!


Og hvad så? kunne man passende spørge, og ganske rigtig... den model var nok interessant for tilblivelsen af slægtsforskningen i slægterne, men der var ikke nogen indavl eller anden skævhed forbunden hermed! Og derfor var det da heller ikke lige fænomenet med dobbelte fætterkusiner der synes interessant for medlemmerne af Lundslægten! Nej, det interessante var såre simpelt, at det pludselig i bogværket dukkede op, at de to slægter og Lundslægten på kryds og tværs har indtil flere personsammenfald blandt forfædrene!Med denne opdagelse udviklede værket “Man er vel hardbo...” sig øjeblikkeligt til et “must” for enhver der leder efter Lundernes historie, for det viste sig jo, at en meget stor del af de gode Møller fortællinger, og den bagvedliggende slægtsforskning omkring de ældre overlappende generationer, var og er en gave lige ned i turbanen vedrørende en forståelse af både Lundslægten, og iøvrigt også dennes sammenhæng med Breinholtslægten og flere andre harudere.

I slægtsrammen med de to søskendepar og deres forfædre inkl. oldefor-ældrene fra Vester Balleby og Krabbesmark vises der, med grå markeringer hvordan det ene søskendepar... Kristian og Marie Jensen var oldebørn til tidligere nævnte Marianne Breinholt og Niels Christian Lund, medens det andet søskendepar Jens Christian Agger og Agnes Møller var oldebørn til Christen Møller og Anne Kirstine Breinholt.


De to oldemødre er iøvrigt også søskende og ved et nærmere studie er der da også umiddelbart fundet andre bemærkelsesværdige detaljer, dem vil vi komme tilbage til ved gennemgangen af de skiftende familiegrupper i Lundslægten.


Lad os derfor forlade “Man er vel hardbo...” med de bedste anbefalinger til at studere det. Om ikke andet så kan værket lånes på biblioteket.