JÆGERSTENALDEREN

Istiden, Rensdyr, Hamburg, Bromme, Ahrensburg, Swiderian, Maglemose, Kongemose og Ertebølle


Fra

En jægerlejr i forfædrelandet
 

@

I slægtsrammen med de to søskendepar og deres forfædre inkl. oldefor-ældrene fra Vester Balleby og Krabbesmark vises der, med grå markeringer hvordan det ene søskendepar... Kristian og Marie Jensen var oldebørn til tidligere nævnte Marianne Breinholt og Niels Christian Lund, medens det andet søskendepar Jens Christian Agger og Agnes Møller var oldebørn til Christen Møller og Anne Kirstine Breinholt.


De to oldemødre er iøvrigt også søskende og ved et nærmere studie er der da også umiddelbart fundet andre bemærkelsesværdige detaljer, dem vil vi komme tilbage til ved gennemgangen af de skiftende familiegrupper i Lundslægten.


Lad os derfor forlade “Man er vel hardbo...” med de bedste anbefalinger til at studere det. Om ikke andet så kan værket lånes på biblioteket.

 


På deres jagter i nord bevægede de sig frem langs iskanten fra både øst og vest i takt med at iskanten rykkede stadig længere mod nord. De mørkhudede og sorthårede nede fra Pyrenæerne i Europa og de blonde ovre fra fra Kaukasus på kanten til Asien


I lang tid fulgte iskanten i nord det der siden blev til Limfjorden medens den midt over det kommende Jylland drejede  direkte mod syd hvorved den Jyske højderyg blev skubbet på plads.


Sne og is lå tungt over det meste af de Britiske øer og Skandinavien i perioden 70.000 og 20.000 år før vor tid og de første mennesker har næppe været forbi før efter denne periode


den gang og siden isen skubbede rundt med sten og grus og ler fra det halve Skandinavien og dyngede det op og jævnede det ud igen dengang ude ved Bovbjerg og i det fladere bagland!Reder

Huler

kuppelformede runde hytter

parabelformede ovale langhuse

rundehytter med flade tage

spidstelte wigwams

dobbelte spidstelte wigwams

sammenbyggede runde huse