KATHRINE LUND gift ELSKOV JENSEN

Kathrine Lund og Christian Aage Eilskov Jensen.Kommende fra hver sit hjørne af bondesamfundet

fandt Kathrine og Christian sammen i Møborg.

Svend Aage   Janus   Sonja   Grethe   Chris

Kathrine   Ejvind   Niels   Harald   Mads

 

Kathrine og Christian 1938           Kathrine 1995               Oldebarnet Margueritte     

                                                                                         og Kathrine 1999


Parret blev på Amstrup i de første år af ægteskabet og flyttede siden til Holstebro under besættelsen i 1940-45. De fik fem børn sammen hvoraf de tre ældste... Svend Aage, Janus og Sonja blev født i tiden på Amstrup medens de to yngste Grethe og Chris blev født i Holstebro. Christian Aage var kommet godt igang med en ny karriere inden for autohandel i Holstebro, og alt tegnede lyst for hele familien da han pludselig og helt uventet fik en hjerneblødning og døde juleaften 1954. Dette kom naturligvis som et chok for den efterladte familie, der på det tidspunkt bestod af de fire ældste børn medens Kathrine ventede den yngste.


På den tid var der ikke megen hjælp at hente hvis man ellers var rask og rørig, og fra den ene dag til den anden var livets vilkår således fuldstændig forandret. Fra at have været husmor og ansvarlig for familiens daglige trivsel var Kathrine nu ubarmhjertigt også blevet eneforsørger.


Via et stærkt sammenhold med de ældste børn, der var unge og i håndværker- og handelslære, viste Kathrine en meget stor handlekraft der på en gang holdt familien i gang, og samtidig førte til at hun straks fandt arbejde, og dermed skaffede mad på bordet. Omend kaotisk i første omgang, var livet i familien med rekordhastighed sat i nye faste rammer hvor Kathrine i lange perioder passede to job samtidig. Hun arbejdede inden for det hun kendte bedst, nemlig køkkenarbejde og rengøring, og snart var hun leder af køkkenet på Holstebro Sygehus og siden på Holstebro Slagteri, hvorefter hun i mange år i 1960ener og 70erne var en skattet og afholdt bestyrer af kantinen på Holstebro Kommunekontor frem til sin pension i 1982.

På det tidspunkt var alle fem børn godt i vej... veluddannede og i selvstændige erhverv alt medens Kathrine stadig boende i det hus som også havde været de yngste af børnenes barndomshjem. I begyndelsen havde familien boet til leje, men nu havde Kathrine forlængst købt huset, og hun blev også boende der resten af sin tid frem til sin død i 2004. 84 år gammel. 

FRA MØBORG TIL HOLSTEBRO


Den ældste af børnene var Kathrine. Kathrine. Hun kom som ung ud at tjene som pige på en af egnens store proprietærgårde... Amstrup  i Møborg ved Vemb. Her mødte hun- og giftede sig med gårdens driftsleder og søn Christian Aage Eilskov Jensen.

 

KATHRINE


...var livet igennem utrolig flittig og når tiden tillod det var hun også aktiv med finere håndarbejde.


Her er vist eksempler på broderier fra de yngre år, hvortil hun senere udvidede med stor passion for kniplekunsten.


Er der nogen der har et knipleværk eller andet fra Kathrines hånd? Så vil det være velkomment med et eller flere fotos som nemt kan tages og sendes med en moderne telefon!

KATHRINE


...ses her 42årig med Chris ved vesterhavet i 1961,


og i 1965 efter Grethes vielse til mig Jørgen... sammen med Ritta, Sv. Aage, Birgitte, Marie, Jørgen, Chris, Anders, Ingeborg, Ejvind, Grethe og Lis.


Efter lang tid fyldte hun 80 år...

og ses derfra sammen med Susanne, Ritta, Chris, Sonja, Jørgen, Grethe, hende selv, Sv. Aage, Lis, Holger og Janus.

Kathrine   Ejvind   Niels   Harald   Mads

Svend Aage   Janus   Sonja   Grethe   Chris

Jul 1983 m. Jacob - Marguerittes barnedåb 1992

Sommerhusophold i 1988 m. Grethe og Sonja - I haven 2002 m. Grethe.

De efterladte børn til søskendetræf på Fanø 2013 og Fur 2006.

Sonja Eilskov Dissing, Christian Aage (Chris) Eilskov Jensen, Grethe Eilskov Jensen,

Svend Aage Eilskov Jensen og Janus Peter Eilskov Jensen