GEOGRAFIEN TEMA 5

Forfædrelandet

De blå markeringer er forfædre og de orange er efterkommere til Janus og Marie i Hardsyssel

Kortet med sognene + herrederne kan ses

i en forstørrelse!  Klik på “plustegnet”.

Slægternes gang foregik i Hardsyssel

I forhold til hvad der vides om slægterne, så har både Janus og Marie samt deres kendte forfædre fortrinsvist levet i det tidligere Ringkøbing Amt. Først med deres børn og især deres børnebørns generationer har dette ændret sig… det dér med globaliseringen... hvor flere og flere er rejst udensogns og har slået sig ned så langt borte som i Aarhus eller på Lolland og andre eksotiske steder i Danmark. Men altså ikke alle! Mange af de seneste generationer lever stadig i Hardsyssel.


Syslerne var gamle administrative enheder forankret med Jyske Lov i år 1241, og med udgangspunkt i de endnu ældre Herreder med deres sogne, som igen var baseret på de urgamle stammeformationer, der rådede i såvel bronzealder og jernalder frem til hvor Vikingerne tog over. Det var således vikingerne der lagde grunden til syslerne og dermed... i særlig grad, ved hjælp af den nye religion kristendommen, konsoliderede det danske kongedømme, som var det skabt af vor herre selv!


De Jyske sysler blev i 1793 omorganiseret til amter, og Hardsyssel blev i den anledning til den noget nær identiske geografi som senere kom til at udgøre Ringkøbing Amt!


Først nu i vor moderne tid den 1. januar 2007 blev Hardsyssel alias Ringkøbing Amt, efter mere end 1.000 år, slået sammen med andre gamle sysler og amter til det nuværende Region Midtjylland!


Opløsningen af amterne til fordel for de nye regioner har desværre vist sig som en ødelæggende reform i forhold til den folkelige identitetsfølelse, som en del af et overskueligt og værdistyret regionalt samfund, sådan som også de gamle amtsinstitutioner stadig havde bidraget med at fastholde.

Her kan der være plads for links til diverse egnsbeskrivelser etc.


Fra 1500tallet og sikkert meget længere tilbage har slægterne især haft sin gang i landskaberne syd for Limfjorden fra Ferring i vest til Ryde i Øst.

Op gennem de sidste 400 år har de fleste i Lundslægten levet i det nordligste Hardsyssel syd for Limfjorden og nord for Storåen inklusive byerne Lemvig, Struer og Holstebro, men også med afstikkere til Thy og Mors. Først i det seneste århundrede har man bredt sig syd på til også det sydlige Hardsyssel med byerne Skjern og Herning.


Med de yngste generationer synes alle grænser, både regionale og delvist også nationale, nu at være mulige at overskride.

 

@


Først Bopladserne og siden Byerne er i Hardsyssel blevet lokaliseret, primært i morænebakkelandskabet lige bag den seneste iskant fra Harboøre over Lemvig og Gudum langs Limfjorden til Vinderup og videre mod øst... og så mod syd langs den jyske højderyg og i dalene med Storåen og Skjern Å.